sida

Textarkiv

Här hittar du debatt- och nyhetsartiklar, insändare och pressmeddelanden från oss före juni 2018.

______________________________________________________

2018-05-03

Varje dag arbetar över 30.000 medarbetare i den skånska sjukvården och gör sitt yttersta för att vi andra ska känna trygghet utifall vi behöver sjukvårdens hjälp. Men resurserna är för små. Sjukvården i Skåne har nu över 1 miljard i underskott. Resultatet ser vi i en överbelastad akutmottagning i Helsingborg, där vårdtagare får ligga i korridorer i väntan på vård. Ständig vårdplatsbrist och vårdpersonal som går på knäna och själv blir sjuka av att jobba inom vården.

Debattinlägg av tre företrädare för V Helsingborg i Helsingborgs Dagblad 2018-05-03

Läs inlägget

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/05/03/en-forandring-ar-nodvandig/

______________________________________________________

2018-03-07

Debattinlägg av fem företrädare för V Helsingborg i Helsingborgs Dagblad inför Internationella kvinnodagen

Läs inlägget

https://www.hd.se/2018-03-07/vansterpartiet-har-fatt-igenom-en-rad-forbattringar-som-framfor-allt-gynnar-kvinnor-men-mer-behover-goras

______________________________________________________

2018-03-05

Debatten om Gröningen är aktuell igen. För tre år sedan diskuterades en ny detaljplan för hela Gröningen, men området kring Karantänen hade plockats bort när så småningom den nya planen togs fram.  I diskussionerna 2015 talades om max tre våningar, vilket Backahill då inte tyckte räckte för ett hotell. Inget ny detaljplan har sedan dess tagits fram, men så plötsligt i fjol ber Backahill tre arkitektbyråer tävla med förslag på hur en hotellbyggnad på Karantäntomten skulle kunna se ut.  V är fortsatt skeptiska men avvaktar det slutgiltiga planförslaget.

Läs artikel om detta i HD

https://www.hd.se/2018-03-05/har-ar-partierna-som-bytt-fot-de-flesta-positiva-till-hotell-vid-groningen

______________________________________________________

2017-12-30

Manifestation mot fyrverkerier, där Claudia Velásquez var en av talarna.

Läs mer

https://www.hd.se/2017-12-30/manifestation-mot-smallare-och-fyrverkerier

______________________________________________________

2017-12-12

Debattartikel  i Dagens Arena  av Claudia Velásquez och Ingrid Mattiasson Saarinen

Läs mer

http://www.dagensarena.se/opinion/v-politiker-mer-jamstallt-med-normkritik-forskolorna/

______________________________________________________
2017-12-12

#metoo uppmärksammas med frågor på kommunfullmäktige och manifestation

Läs mer i HD

https://www.hd.se/2017-12-12/vanstern-kraver-tuffare-regler-for-att-stoppa-sexuella-krankningar

______________________________________________________

2017-11-23

Debatt om Landborgsgaraget på Stadsbiblioteket.

Läs mer

https://www.hd.se/2017-11-22/fa-fragade-mycket-om-landborgskopplingen

______________________________________________________

2017-11-22

Artikel i Helsingborgs Dagblad i anslutning till debatten om flytten av biblioteket på Råå.

Läs mer

https://www.hd.se/2017-11-22/ska-vi-behova-ga-till-kopcentrumet-for-att-lasa-bocker

______________________________________________________

2017-11-14

Den blågröna majoriteten och S tycks vara överens om att stänga det nuvarande biblioteket på Råå och öppna ett nytt bibliotek 500 meter österut, i det affärscentrum som bl a inrymmer ICA Maxi. Vänsterpartiet tycker inte att det är en optimal placering och efterlyser en helhetsutredning om områdesbiblioteken, deras antal och placering. Om detta har Ingrid Mattiasson Saarinen skrivit både en enkel fråga till Kristian Andersson, ordförande i kulturnämnden, som förhoppningsvis kommer upp på nästa kommunfullmäktige den 21 november, och en insändare som publicerades i HD den 14 november.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/14/en-helhetsanalys-behovs-innan-bibliotek-flyttas-eller-laggs-ner/

______________________________________________________

2017-11-09

Debatt på Helsingborgs stadsbiblioteket om Attendo och äldreomsorgen.

Läs vad HD skriver om mötet

https://www.hd.se/2017-11-09/politisk-oenighet-om-vilka-maktmedel-kommunen-har-mot-attendo?utm_source=fb&utm_term=980a0e60-790b-4f91-9140-a318bd17d261&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

______________________________________________________

2017-10-15

Vi har gång på gång i Helsingborg kunnat se hur framfarten av riskkapitalister som Attendo inom äldreomsorgen drabbat de äldre och personalen. Enkäter har visat att den kommunala verksamheten haft bättre resultat. Personalen, de äldre och deras anhöriga har protesterat mot att privatiseras. Trots detta har den blågröna majoriteten i slutet av förra året lagt ut ytterligare fyra äldreboenden på entreprenad. Rapporter om missförhållanden kom ganska snabbt. Efter det att de anhöriga till boende på Valltorp i slutet av september återigen påtalade hur illa det är ställt, har de blågröna gett Attendo en respit av 30 dagar för att förbättra situationen.

Vänsterpartiet anser att detta inte kan få fortsätta, det är dags att redan nu säga upp avtalet med Attendo!

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/10/15/attendos-vinstjakt-drabbar-bade-de-aldre-och-personalen/

______________________________________________________

Ingrid Mattiasson Saarinen om kulturklimatet i Helsingborg i allmänhet och om att Museum of failure efter påtryckningar från stadsledningen nu ska visas på Dunkers kulturhus

– debattartikel i Helsingborgs Dagblad 2017-09-26

https://www.hd.se/2017-09-26/politiker-ska-inte-lagga-sig-i

och ett svar på en ny insändare av Annika Roman, Miljöpartiet, i Helsingborgs Dagblad 2017-10-03

https://www.hd.se/2017-10-03/kulturen-ska-inte-glommas-i-ett-elfenbenstorn

 

______________________________________________________

Artikel på hd.se 2017-08-09 om vår interpellation om målsättning och åtgärder för att få ett renare badvatten

https://www.hd.se/2017-08-09/v-sagar-planen-som-ska-losa-helsingborgs-problem-med-orent-vatten-oacceptabelt

______________________________________________________

Debattinlägg 19 juli 2017 om turerna kring Mejeritomten.

Gärna en skola men värna den unika miljön på Fredriksdal och låt kolonisterna vara kvar. Och visst är det högst märkligt att Magnolia köper denna tomt av Peab, en tomt där möjligheterna att bygga tycktes vara lika med noll.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/07/23/vilket-byggbolag-koper-en-tomt-dar-byggmojligheterna-tycks-vara-lika-med-noll/

 

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2017-07-29

https://www.hd.se/2017-07-29/lat-mejeritomten-bli-en-del-av-friluftsmuseet

______________________________________________________

Debattinlägg 5 juli 2017 om privatiseringarna inom vård och omsorg skickat till HD m fl, ej infört

Gör om, gör rätt!

De blågröna upprepar ständigt sitt mantra om att privata entreprenörer i omsorgen leder till valfrihet och ökad kvalité. När ska de se verkligheten? Resultatet är sämre villkor för både personalen och de äldre. Riskkapitalbolagens drivkraft är att tjäna pengar och därför drar de ned på antalet anställda. Valfriheten för de äldre är lika med noll.

Ingen utvärdering av de tidigare entreprenaderna hade gjorts enligt den tidigare ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Maria Nilsson. Ändå valde de styrande blågröna partierna i Helsingborg att i fjol lägga ut fyra äldreboende och fyra LSS-boenden på entreprenad.

Resultatet av tidigare privatiseringar inom äldreomsorgen i Helsingborg har vi sett gång på gång under senare år. Därför protesterade både vårdtagare, personal och anhöriga mot nya privatiseringar. För inte så länge sedan förlorade t ex Vardaga sitt kontrakt med Helsingborgs stad på grund av bristande vårdkvalité. Nu fick de trots detta förnyat förtroende.

Det är på inget sätt en direkt relation mellan konkurrens och bättre vård. Tvärtom finns det starka incitament att inte göra sitt yttersta för vårdtagarna och istället se till vinstintressen.  Marta Szebehely som ansvarat för den svenska delen av en internationell forskningsrapport, där universitet från Sverige, Finland, Norge, Danmark, USA, Kanada och Australien samverkat, säger att  ”svenska studier visar att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala och allra lägst har de bolag som drivs av riskkapitalbolag.”

HD har nu i ett antal artiklar under våren uppmärksammat missförhållanden i äldreomsorgen sedan Attendo och Vardaga tog över driften. Senast var det en 97-årig dam på Valltorp som intervjuades. Hon berättade att personalen gör ett jättefint jobb, men att det är för lite personal och att de därför inte haft tid att gå ut med henne på en promenad en enda gång under våren.  Nu vill Jonny Cato Hansson, ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden sedan ca ett halvår tillbaka, be damen ifråga personligen om ursäkt.

Vänsterpartiet tycker att det inte räcker med att endast be en av våra äldre om ursäkt.  Det enda, som skulle gynna både de äldre och personalen på de boenden som privatiserats, är att riva upp avtalen med Attendo och Vardaga. Istället för omtanke om de äldre är det jakten på pengar som styr. Vi tycker att de skattemedel som är avsatta för att våra äldre ska få en bra omsorg, också helt och fullt ska användas till detta och inte som nu bli till vinster i riskkapitalbolagen. Gör om, gör rätt!

Claudia Velásquez

ordförande Vänsterpartiet Helsingborg

Ingrid Mattiasson Saarinen

vice gruppledare & ledamot i kommunfullmäktige (v)

Jenny Björklund Hansson

ersättare i Vård- och omsorgsnämnden (v)

 

______________________________________________________

Det är dags att välja: vinst eller välfärd. Vänsterpartiet har för länge sedan bestämt sig, vi vill att varje skattekrona ska gå till välfärden och inte till ett riskkapitalbolag på bekostnad av våra äldre och vår personal.  I Helsingborg kan vi nu se resultatet av den senaste privatiseringen av fyra äldreboenden; de äldre har fått sämre mat och indragna aktiviteter och  personalen har fått stressigare arbetsvillkor.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/01/29/battre-valfard-utan-attendo/

 

______________________________________________________

Ensamkommande asylsökande ungdomar i Helsingborg tvingas fortfarande lämna sina HVB-hem samtidigt som de av Migrationsverket får beslut om uppskrivning av sin ålder. Vi ifrågasätter att ungdomarna och deras gode män inte får möjlighet att överklaga socialförvaltningens beslut innan det verkställs. Insändare om detta i Dagens Arena 2017-01-27 och i Kvällsposten/Expressen 2017-01-28

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/01/27/utan-hansyn-till-rattssakerhet-och-mansklig-anstandighet/

______________________________________________________

 

Nyhetsartikel i Helsingborgs Dagblad om manifestation den 9 november till minne av Kristallnatten

https://www.hd.se/2016-11-09/gick-fackeltag-mot-rasism-och-till-minne-av-kristallnatten

______________________________________________________

 

Läs artiklar i Helsingborgs Dagblad om vår motion om Offentlig konst som bidrar till stadens identitet

https://www.hd.se/2016-10-18/kvinnliga-gummiarbetare-istallet-for-krigiska-statyer

https://www.hd.se/2016-10-19/hds-lasare-reagerar-pa-forslag-om-att-flytta-davidstatyn

https://www.hd.se/2016-10-21/valdsverkare-i-brons-ar-trottsamt-overrepresenterade

https://www.hd.se/2016-10-29/david-och-stenbock-lar-fa-sta-kvar-men-vad-tycker-du

 

______________________________________________________

 

På ledarsidan den 12 september undrar Henrik Bredberg om det är aptitligt att S intimt samarbetar med ett vänsterparti, som har haft Stalinkramare i leden.

Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom bemöter detta i en insändare skickad till HD 2016-09-19

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/09/19/logiken-haltar/

______________________________________________________

 

Debattinlägg i ETC Malmö av Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Jenny Björklund Hansson om de blågrönas konsekventa avstyckning av välfärden i Helsingborg

http://malmo.etc.se/debatt/vi-vill-utveckla-i-stallet-att-avveckla

______________________________________________________

 

Vänsterpartiet tog initiativ till en debatt i fullmäktige den 23 augusti och pratade om de som
tvingas vända sig till en svart och osäker andrahandsmarknad eller till oseriösa hyresvärdar
som tar ut ockerhyror.

http://www.hd.se/2016-08-23/helsingborgshem-ska-jaga-svartuthyrare

______________________________________________________

Nyhetsartikel i HD om vår motion om att ängen söder om Pålsjö slott ska ingå i naturreservatet enligt de ursprungliga planerna

http://www.hd.se/2016-08-22/vill-andra-beslutet-om-palsjo-naturreservat

______________________________________________________

Insändare skickad till Helsingborgs Dagblad 2016-08-13

Stoppa blödningen på Socialförvaltningen!

Vi har gång på gång under de senaste åren tagit upp situationen för de anställda inom socialförvaltningen.  I sommar har Arbetsmiljöverket lämnat en mycket kritisk rapport.

______________________________________________________

 

Insändare skickad till Helsingborgs Dagblad 2016-07-31

En annan vård är möjlig

Förtroendekrisen inom vården fortsätter och fördjupar sig. Protesterna mot orimliga arbetsvillkor och dålig löneutveckling fortsätter hos vårdpersonalen i Region Skåne. ______________________________________________________

 

Insändare om EU 2016-07-17

Antingen måste vi få omförhandla medlemskapet i EU eller folkomrösta om Swexit

Den svenska debatten om vårt medlemskap i EU har varit förvånansvärt tyst efter att britterna röstade för att lämna unionen. Om det beror på att vi är väldigt EU-positiva, eller att vi är för dåligt insatta i vad vårt medlemsskap kontra ett eventuellt utträde ur unionen innebär, är svårt att bedöma.

______________________________________________________

 

Vänsterpartiet har hela tiden sagt nej till att bygga ett p-hus i Landborgen, ett inte minst ur natur- och kultursynpunkt mycket dåligt förslag, dessutom tycker vi att det är smått vansinnigt att leda in ännu mer trafik på Kopparmöllegatan-Bergaliden.  Färre bilar i stadskärnan, inte fler!

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2016-05-27

Landborgsgaraget speglar en kortsiktig politik

______________________________________________________

 

Blågrön politik i Helsingborg. Ingen hänsyn till de som är i behov av personlig assistans, till personalen eller till kvalitén.

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2016-05-25

Privatiseringar riskerar slå mot både vårdtagare och personal

______________________________________________________

 

I Alliansens och Miljöpartiets diskussion kring Helsingborgs stads livskvalitetsprogram ligger betoningen på den enskildes upplevelse av lycka. Men då missar man målet, anser vi. Insändare införd  2016-04-12 i Dagens Samhälle.

Ytligt arbete med livskvalitet saknar innehåll

De styrande i Helsingborg, Alliansen och Miljöpartiet, skriver i sin artikel ”Vi skapar förutsättningar för större livskvalitet” om kommunens livskvalitetsprogram som ett initiativ som ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att ”forma och uppleva sin egen livskvalité”.

De fyra kommunalråden hänvisar till WHO:s definition av livskvalitet men skriver även att det inte finns något facit ”då livskvalitet är en känsla som är personlig och unik”. I artikeln görs ändå en ansats att definiera vad som kan skapa förutsättningar för livskvalitet, så som man alltid måste göra när man vill driva praktisk politik. De beskriver programmets fem viljeinriktningar: ”ett varmt välkomnande, allas delaktighet, livslång aktivitet, kunskap om värdefulla samband samt ett långsiktigt ansvarstagande.”

Från Vänsterpartiets sida anser vi att debattartikeln passar väl in i den politik som Alliansen och MP drivit sedan de kom till makten i Helsingborg, där yta prioriteras framför innehåll. Man väljer att fokusera på frågor som passar in i de privilegierades livsstil, medan de vars grundläggande förutsättningar för livskvalitet är kraftigt begränsade, inte alls får samma fokus.

I en statlig utredning som presenterades 2015 – Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet – var uppdraget att just kartlägga, analysera och föreslå mått på utvecklingen av livskvalitet. I utredningen skriver man att det finns fyra återkommande kategorier för livskvalité: välstånd, lycka, meningsfullhet och handlingsfrihet.

I Alliansens och MP:s diskussion kring Helsingborgs stads livskvalitetsprogram ligger betoningen på den enskildes upplevelse av lycka. Vänsterpartiet anser att man till stor del skjuter utanför målet, när man inte fokuserar på handlingsfrihet och de kollektiva strukturer som påverkar dem samma.

I en stad som Helsingborg där arbetslösheten ligger på över 10 procent och ungefär var femte grundskoleelev inte är behörig till gymnasiet enligt Skolverkets statistik, borde dessa faktorer vara givna i ett program som syftar till att lyfta förutsättningarna för livskvalitet.

Med utgångspunkt i handlingsfriheten betonar den statliga utredningen faktorer så som sysselsättning, ekonomiska resurser och kunskap och färdigheter som viktiga faktorer för utveckling av livskvalitet.

Det är lätt att prata livskvalitet för de som har arbete, en god ekonomi och makt att påverka samhället och sin egen vardag. I stället för att föra en aktiv politik och lägga fram förslag som bryter den segregering och ojämlikhet som råder i Helsingborg, har Alliansen och Miljöpartiet tagit fram ännu ett flashigt program.

Men för de som går arbetslösa, är lågavlönade, saknar adekvat utbildning eller på andra sätt kämpar med vardagen är livskvalitetsprogrammet de privilegierades tröstlösa vision, utan konkreta förslag för att lyfta livskvalitén för de som verkligen behöver det.

Claudia Velásquez, socionom, ledamot i arbetsmarknadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Jenny Björklund Hansson, studievägledare, ersättare i vård och omsorgsnämnden Helsingborg

Ingrid Mattiasson Saarinen, lärare, ledamot i kommunfullmäktige

Susanne Pettersson, sjuksköterska, medlem V Helsingborg

 

______________________________________________________

Pressmeddelande 2016-04-03

Vänsterpartiet är mycket kritiska till de beslutade privatiseringarna inom vård- och omsorg

I går den 31/3 röstade alliansen och Mp för att lägga ut fyra vårdboenden och fyra LSS-boenden. Jordbodalen, Valltorp, Pålsjö Park och Bergaliden som tillsammans har 283 platser samt LSS-boendena  Fjällugglegatan 1 och 2 och Björktrastgatan 8 och 10 på entreprenad.

Processen har varit utdragen sedan dess att beslutet om att privatisera togs på Vård- och omsorgsnämndens möte i oktober. Nu står både anhöriga, boende och personal inför det faktum att anbud kommer att läggas på verksamheten. Vid årsskiftet kommer privata ägare att ta över samtliga boenden och de anställda får i bästa fall en ny arbetsgivare, i sämsta fall står de inför att söka nytt arbete vilket medför ett personalbyte för de boende.

Vänsterpartiet vill uttrycka sitt stöd för alla de som kämpat och gjort sina röster hörda i denna fråga. Vi är glada att se en folklig opinion mot de privatiseringar som nu genomförs. Tillsammans fortsätter vi kampen för en god arbetsmiljö för de som arbetar inom vård- och omsorg och ett tryggt boende för de som bor inom LSS- och vårdboenden.

Jenny Björklund Hansson, ersättare vård- och omsorgsnämnden

Mounir Mansour, ledamot i kommunfullmäktige

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot i kommunfullmäktige

Claudia Velasquez, ersättare i kommunfullmäktige

______________________________________________________

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2016-03-08

Varför missa ett sådant tillfälle?

Samtidigt som kulturnämnden nu säger att de är på jakt efter lokaler som kan inrymma ett kulturhus och detta gärna centralt på Söder, så är Folkets Hus till salu. Folkets Hus har onekligen alla förutsättningar att bli precis den kreativa miljö som många vill ha just på Söder.

Kommunen gör dessutom nu en storsatsning på att utveckla projektet ”Överenskommelse om samverkan med föreningslivet i Helsingborg”.

Där bjuder man in politiker, tjänstemän och företrädare för föreningslivet till dialogmöten för att bygga nätverk och stärka föreningarna. Bristen på lokaler hörs ofta, däremot växlar naturligtvis önskemålen. För många föreningar är ett centralt alternativ som Folkets Hus just vad man efterfrågar, medan andra har behov av att kunna mötas i lokaler i det område man verkar i.

ABF köpte Folkets Hus av Helsingborgs stad år 2006. Nu finns alltså möjligheten att köpa tillbaka huset. Huset är en unik kulturskatt för staden, värd att bevara på samma sätt som Kärnan, Rådhuset och The Tivoli. Om talet om ett kulturhus för fria aktörer och föreningar inte bara är tomma ord från stadens sida, är det svårt att se hur kommunen kan missa detta tillfälle.

Eller är arbetarrörelsen och allt som är förknippat med arbetarrörelsen ett sådant rött skynke för de blågröna här i staden, att det är just den faktorn som omöjliggör ett köp av Folkets Hus?

Ska den delen av vår stads historia suddas bort på vägen mot år 2035? Vad säger de enskilda partierna inom majoriteten, vad säger Mp?

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot kommunfullmäktige (v)

Claudia Velásquez, ersättare kommunfullmäktige (v)

______________________________________________________

Insändare 2016-03-07

Skamligt att vilja minska antalet Träffpunkter!

Trots utmaningar finns generellt en bra balans mellan intäkter och kostnader i stadens verksamheter. Men Vård- och omsorgsnämnden är underfinansierad, påpekade Jan Björklund, andre vice ordförande i nämnden, i en intervju i HD för några dagar sedan. Vänsterpartiet instämmer i detta.

Vård- och omsorgsnämnden har en budget på 1,6 miljarder. Genom att lägga ner fem träffpunkter görs en besparing på 2,6 miljoner. Staden totalt har en budget på drygt 6 miljarder. Ordförande motiverar indragningarna med att man måste anpassa sig till de resurser man får av staden. Men detta är en sanning med modifikation, den tilldelning Vård- och omsorgsnämnden fått av resurser är inte huggen i sten.

Stadens budget är som vilken hushållsbudget som helst. Man har en totalsumma pengar som ska fördelas på olika områden. Om Vård- och omsorgsnämnden gått med ett minus i fjol, borde stadens ledning kanske i stället titta på varför. Ser man att nämnden med de resurser man fått inte kan leverera och bibehålla en god kvalité, är det fullt möjligt att revidera och omprioritera från andra verksamheter inom staden totalt. Men detta tycker tydligen inte de borgerliga, man väljer att lägga stadens resurser på annat.

Det är en skam att en stad som Helsingborg inte prioriterar sina äldre invånare. Det är cyniskt och påminner om en grannkommun som för några år sedan på fullt allvar föreslog att de äldre skulle få ett halvt ägg till frukost.

Träffpunkterna ger en högre livskvalité och fyller en mycket viktig social funktion för många. I takt med att antalet äldre som bor hemma blir fler, borde i stället Träffpunkternas verksamheter byggas ut. Det vinner både våra äldre och staden på i form av en ökad livskvalité och därmed också en bättre folkhälsa.

Jenny Björklund Hansson, ersättare Vård- och omsorgsnämnden (v)

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot Kommunfullmäktige (v)

Susanne Pettersson, insynsplats Idrotts- o fritidsnämnden (v)

______________________________________________________

 

Insändare m m nedan från 2014 – 2013

______________________________________________________

Gå till botten med Midrocs ägares brott mot mänskligheten

Ingrid Mattiasson Saarinen
Jennie Fryksäter
Mats Fuchs
Claudia Velasquez
Publicerad i Lokaltidningen 14112

 


Pensionärer måste få rättvisa villkor

Postat 2 september, 2014
Ingrid Mattiasson Saarinen
Mounir Mansour

Mats Fuchs
Kandidater till kommunfullmäktige i Helsingborg


 

Ingen vinstjakt i flyktingmottagandet

Postad 31 augusti, 2014
Claudia Velásquez
Ingrid Mattiasson Saarinen


 

Tal: demonstration mot Israels angrepp på Gaza!

Postat 2 augusti, 2014
Mats Fuchs, Vänsterpartiet Helsingborg

Utan fred, ingen rättvisa

Postat 2 augusti, 2014
Mounir Mansour och Ingrid Mattiasson Saarinen, för Vänsterpartiet Helsingborg

Tal: Stödmanifestation för Gaza

Postat 13 juli, 2014
Ingrid Mattiasson Saarinen, för Vänsterpartiet Helsingborg (tal på stödmanifestation)
Publicerad på HD 17 maj, 2014
Ingrid Mattiasson Saarinen

Vår skola kan bli en av världens bästa igen

Postat 19 april, 2014
Mats Fuchs, för Vänsterpartiet Helsingborg (publicerad i HD 19 april 2014)

Ansvarslöst att minska bidraget innan en lösning kan presenteras

Postat 18 april, 2014
 Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, för Vänsterpartiet Helsingborg (Publicerad i HD 23 april 2014)

En förenklad syn på vinster i välfärden?

Postat 18 april, 2014
Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson Saarinen, Claudia Velasquez och Daniel Mena, styrelseledamöter & kommunfullmäktigekandidater (Insändare skickad till HD)

Ge oss ett grönskande Söder

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 9 april 2014
Mats Fuchs, för Vänsterpartiet, Helsingborg

Ett rättvist pensionssystem

Postat 19 mars, 2014
 Peter Ahlbom (V), 1:a namn Riksdagslistan Skåne län västra och Emma Wennerholm (V), 2:a namn Riksdagslistan Skåne län västra

Våra äldre är värda det bästa

Postat 16 februari, 2014
Mats Fuchs, ledamot i Vänsterpartiet Helsingborgs styrelse

Angående rofferi av allmänna medel

Postat 16 februari, 2014
Mats Fuchs, ledamot i Vänsterpartiet Helsingborgs styrelse

En annan skolpolitik är nödvändig

Postat 8 december, 2013
Michael Olsson (V) publicerat i Helsingborgs Dagblad 6 december 2013

Ångfärjan – en utvidgad mötesplats för helsingborgarna!

Postat 17 november, 2013
Vi publicerar härmed Vänsterpartiet Helsingborgs debattartikel i Helsingborgs dagblad om Ångfärjestationen
Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson, Peter Ahlbom, Claudia Velásquez och Daniel Mena

Dags att välja – vinst eller välfärd!

Postat 17 november, 2013
Vi publicerar härmed Vänsterpartiet Helsingborgs debattartikel i Helsingborgs dagblad om vinsterna och välfärden
Claudia Velásquez, Vänsterpartiet, Kandidat till kommunfullmäktige

Övriga texter

Begränsad tillgänglighet är alltid diskriminering

Det kan tyckas som ett I-landsproblem för vissa, när en servering vid Terassen inte behöver se till att alla människor har samma möjlighet att besöka den. Inget är mer fel än så, för alla typer av inskränkningar i människors vardag och frihet att leva ett aktivt liv, är en form av diskriminering. Jag har själv vuxit upp som man sa då; med handikappade föräldrar. Min mor och far var och är båda halvt förlamade, sedan de fick polio som barn. De kämpade på och klarade att arbeta, köra bil med handreglage och leva ett aktivt liv i övrigt, trots att de var tvungna att förflytta sig med rullstol och käppar, och utföra vardagssysslor med begränsad rörelseförmåga och ständig värk i sina kroppar. Vi som är ”fysiskt friska” kan nog aldrig fullt ut förstå vad detta innebär.

När jag nu läser om att en servering får dispens från lagen om tillgänglighet blir jag arg. Varför ska människor som redan har det mycket kämpigare än många av oss andra att leva ett aktivt liv, straffas dubbelt? Varför ska de inte ha samma frihet som alla vi andra? Ingen kan ge ett vettigt svar på de frågorna med hedern i behåll. Lagstiftningarna på dessa områden är oftast bara rådgivande och inte tvingande. Detta är i sig en statlig diskriminering av människor som är helt beroende av hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv. För några veckor sedan godtog regeringen dessutom en massa undantag i lagen om diskriminering. Det innebär att företag och institutioner än mer kan strunta i att verka för att vara tillgängliga, utan att staten griper in. Det är katastrofalt. Man slår alltså undan benen på massor av människor som redan har svårt att gå och stå. Lek med tanken att vi som är ”fysiskt friska” stängdes ute från serveringar, butiker etc. Vem skulle acceptera det? Människor med olika typer av funktionsnedsättningar ska givetvis ha samma möjligheter som alla andra till ett aktivt liv såväl på arbetsmarknaden som i samhället i övrigt. Det behövs en politik med en människosyn som sätter individers behov i centrum.

Vänsterpartiet har nyligen presenterat ett 13-punktsprogram där man bygger ut FunkA-utredningen från 2012, i vilken det görs olika satsningar på att skapa jobb för människor med särskilda behov. Bl a vill partiet höja delen med statligt stöd till jobb för dessa individer från 16700:-/ månad till 20.000:-/månad. Man vill också bl a förstärka stödet till arbetsgivare som tar emot personer med lönestöd, och se till att Arbetsförmedlingen har specialiserade handläggare med fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar. Alliansens politik visar även på detta område att den fria marknadsekonomin inte behöver ta hänsyn till oss individer och våra olika behov, utan i stället fortsätta att se oss alla som handelsvaror. Det behövs en rejäl kursändring, vi längtar efter en politik som utgår från våra behov, från en människosyn byggd på individers behov. Vi är inte till salu. Därför väljer jag Vänsterpartiet.

Mats Fuchs Medlem i Vänsterpartiet Helsingborg

___________________________________________________________________________

HBT-certifiera kommunens verksamheter

När nu kuddar och vimplar i regnbågens alla vackra färger syns längs Strandvägen är det en jätteviktig symbol för kampen mot homofobi, samt för alla hbtq-personers självklara rätt att känna att de har samma människovärde som alla andra i vårt samhälle. Kampen för mångfald är kanske en av de viktigaste samhällsfrågorna som finns.

Den grundlägger alla individers givna rättighet att vara vem han eller hon vill, att ha vilken bakgrund och läggning som helst utan att få lägre status, eller bli förföljd. I stället är det en stark tillgång för ett samhälle med människors olikheter. Vi har så väldigt mycket att lära av varandra.

Därför ser vi i Vänsterpartiet Helsingborg med glädje att kommunstyrelsen nu satsar på att utveckla samarbete med RFSL och andra organisationer samt personer som kämpar för hbtq-personers rättigheter. Det är positivt att man nu vaknar och bl a satsar på regnbågssymboler och en prideparad i samband med stadsfesten HX i slutet på augusti. Men varför vaknar man så sent? Är det för att det är valår och man ser partipolitiska vinster på att nu helt plötsligt engagera sig i dessa frågor? Vi i Vänsterpartiet har gått i bräschen i dessa frågor under flera år utan att få gehör från övriga partier.

I december 2013 lade vi fram en motion för kommunfullmäktige om att låta hbt-certifiera stadens verksamheter, men behandlingen har dragit ut på tiden. Treklövern röstade ner förslaget i förra årets budget, och lägger nu ett eget förslag som liknar vårt, men under eget flagg. Det känns mycket märkligt med tanke på att man nu vill ge sken av att själva värna om att sprida mer kunskap bland allmänhet och anställda i dessa frågor.

Treklöverpolitikerna med kommunsty-relsen ordförande Peter Danielsson (M) i spetsen påstår nu att man hoppas att samarbetet med bl a RFSL ska mynna ut i att, citat; ”att dessa initiativ ska leda till konkreta förslag på förbättringar”, (på Helsingborgs stads hemsida). Varför har man då dröjt med att behandla vår motion? Certifieringen är ett verktyg som i sig förbinder anställda i kommunen att lära sig så mycket som möjligt om hbtq-frågor för att sprida information till medborgarna och motverka diskriminering. Denna certifiering finns redan i många av landets kommuner. Prideparader och regnbågskuddar är nog bra, men det räcker inte långt.

Kampen för hbtq-personernas rättigheter kräver mycket mer än så. Kommunstyrelsens agerande speglar väl ut-trycket ”mycket snack och lite verkstad”. Det hade varit klädsamt med ett ärligt svar från någon treklöverpolitiker, på varför man inte svarar på en direkt fråga från vår ledamot i fullmäktige, på vad som ska hända med vår motion. Vi avsätter 2 miljoner i vår kommunala budget för att personal ska få utbildning i dessa frågor till skillnad från treklövern som bara vill utreda frågan.

Mounir Mansour Ingrid Mattiasson Saarinen Claudia Velasquez Jennie Fryksäter Ravn Mats Fuchs Vänsterpartiet Helsingborg

____________________________________________________________________________

Vem är ansvarig? Vem kan vi ställa till svars?
Under femklöverns, M, C, KD, FP, och MP, 8 år som styrande i Region Skåne har kritiken växt. Patienter, personal och anhöriga har signalerat om missförhållanden. Kriskommission har bildats och tongångarna har vi alla berörts av i media. Kommunal har vid ett flertal tillfällen försökt få till stånd dialogmöten med den styrande politiska ledningen, men vid senaste inbjudan avböjde alla utom oppositionen i sista stund. Flertalet demonstrationer, en demonstration var i 7 städer samtidigt och fick tusentals skåningar att visa sitt missnöje. Svaret från femklövern på detta har varit att det bedrivs svartmålning och att det är tidningsankor.
Regiondirektör Jonas Rastad har i videoinspelningar, som delats på youtube, uppmanat personalen att sprida positiva historier för att som spackel dölja en krackelerad yta. Han har kommit med underliggande hot om att kontakt med media endast får göras på fritid och i privata kläder. Väsen skild från den grundlagsskyddade meddelarfriheten vi har i offentligt driven verksamhet. Anhöriga som har förlorat sina närstående har anmält till alla rättsliga instanser, och Region Skåne har även polisanmälts. Nu börjar verkligheten komma ikapp. Det stora skeppet Region Skåne börjar få slagsida och kompetensen flyr. Sjukskrivningstalen bland personalen ökar dramatiskt.
Sommaren står för dörren, men som arbetsgivare är ínte regionen en attraktiv arbetsplats vare sig gällande lön eller arbetsmiljö. Kvinnokliniken har gått ut med varningar om att patientsäkerheten är i fara.
Denna verksamhet som redan förra sommaren skapade oro och avvisade 260 blivande föräldrar. En klinik som började rekrytera direkt, har inte lyckats denna sommar heller. Lex Maria ärendena ökar i såväl somatik som psykiatri. Den psykiatriska kliniken som bantats hårt utan att den öppna mottagningsverksamheten varit utbyggd och redo att ta över. Det kostar liv och det kostar lidande för de resurssvagaste människorna i vårt samhälle. Antalet som arbetar med sjukvård, närmast patienterna har minskat med ca 1000 personer, samtidigt som administration och ledning ökat med 1000 ( jmf från 2010-2012) Kaliber ( SR p1) har granskat sjukvården och vår landsända Skåne har fått mycket kritik.
Vårdplatserna är för få. Detta det vet den politiska ledningen som själv beställt en utredning som påvisade att till 2015 behövdes ytterligare 105 vårdplatser istället drog man raskt in 112. Vems intresse är Region Skåne satta att tillgodose? För vem är vi? Är detta frågor som diskuteras eller har dessa tappats bort i omorganisationernas stora era, där ekonomi är viktigare instrument än att vårda människor. Att den styrningen dessutom är misslyckad och oekonomisk framkommer varje år, med ökade kostnader för inhyrd personal via bemanningsföretag och vårdskador. Det finns ingen som bär det övergripande ansvaret, alla skjuter över det till någon annan.
Vi behöver en ny politisk ledning som lyssnar på dem som faktiskt befinner sig i sjukvårdsmiljön, patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi behöver en sjukhusledning med tjänstemän, som är införstådda med vems intresse man är tillsatt att tjäna och som har ett lyssnande öra till Skånes medborgare och beredda på att ta det ansvar som vårt arbete kräver. Det är dags att rikta upp den sjunkande skutan, börja ösa och ändra kurs.
Peter Ahlbom, Vänsterpartiet Helsingborg, kandidat till Regionfullmäktige, Agneta Lenander, Vänsterpartiet Svalöv, kandidat till Regionfullmäktige Saima Jönsson-Fahoum, Vänsterpartiet Lund, kandidat till Regionfullmäktige
____________________________________________________________________________

Valet till Europaparlamentet står för dörren …

Valet till Europaparlamentet står för dörren och för många svenska medborgare känns EU-politiken som långt borta från vår egen vardag. Men i praktiken präglar EU-politiken oss påde flesta plan. Vi inom Vänsterpartiet vill att Sverige påsikt går ur EU, men tar fullt ansvar för att den politik som förs gynnar de svaga samhällsgrupperna i Europa sålänge vi är medlemmar. Den ekonomiska politiken ligger alltid till grund för hur medborgare blir behandlade nationellt och internationellt.

Med dagens koncentration av makt över politiken och ekonomin till EU-parlamentet och storbankerna ökar skillnaderna mellan fattiga och rika nationer, och mellan fattiga och rika människor. Euron är en tvångströja som binder fast fattiga skuldsatta länder i ett sågott som livslångt beroende till de kapitalstarka nationerna, som i sin tur sitter i knät påbankerna via bankunionen. Därför är vi stolta över att vi bidrog till att Sverige inte gick med i EMU.

Med den EU-politik som förs idag ökar också otryggheten på arbetsmarknaden i vårt land. Man säger att svenska trygghetsvillkor ska gälla i Sverige. Men med den fria konkurrensen pressas lönerna ner till en nivå som ligger långt under de vi vi vanligtvis har. Vilket ofta innebär att utländska arbetare utnyttjas av svenska företag. Det är också mycket allvarligt att de främlingsfientliga partierna vinner terräng i Europa med sin inhumana människosyn, p g a denna utsugningspolitik. Det är inte människorna som tvingas fly från krig och misär, som ska straffas dubbelt.

Miljön tar också stryk av denna politik. I stället för att värna om svensk närodlad matproduktion, svensk transportnäring och att satsa på ett hållbart energisystem, transporteras djur och mat långväga över Europa, under ofta usla förhållanden. Plus att vi binds upp till multinationella företag som inte ser till vad som är bästa lokala planering för en svensk utbyggnad av förnyelsebar energi. Kvinnorna är en grupp vars rättigheter försämras med den generella EU-politiken, och då speciellt när den styrs av högerpolitik.Vänsterpartiet för den bästa jämställdhetshetspolitiken där kvinnorna alltid har likvärdiga rättigheter som männen, och där det satsas påutbyggnad av offentlig sektor med höjda löner, trygga anställningsvillkor etc. Samt där kvinnors rättigheter i övrigt med fri aborträtt och skydd vid övergrepp m m alltid värnas starkt.

Vänsterpartiet är det enda partiet som driver frågan om att förbjuda företag som tar ut vinster inom välfärdssektorn att verka i Sverige. Det har visat sig att massor av skattemiljarder försvinner och att kvalitén försämras drastiskt i dessa verksamheter. 85% av svenska folket tycker som vi i den frågan. Nu förhandlar EU med USA om ett nytt frihandelsavtal som innebär att utländska storföretag, typ Attendo och Vardaga (f d Carema) ,som i många fall bedrivit usel verksamhet inom svensk omsorg, kan får ätt att stämma svenska staten om vi förbjuder dem att ha vinstdrivande verksamhet i vårt land. Detta är inget annat än grov imperialism som urholkar vår svenska demokrati. Därför är vi starka motståndare till frihandelsavtalet i sin nuvarande form. Det är extremt viktigt att alla röstar i valet till Europaparlamentet den 25 maj.

Rösta för humanism, alla kvinnors rättigheter, jämlika villkor inom familjepolitiken och på arbetsmarknaden för män och kvinnor, en hållbar energipolitik, en rättvis fördelningspolitik, samt för en ökad svensk självständighet m m.

Mats Fuchs Ingrid Mattiasson Saarinen Peter Ahlbom Mounir Mansour Vänsterpartiet Helsingborg (publicerad i HD 21 maj 2014)

____________________________________________________________________________

 

Vi vill ha en social mötesplats för helsingborgarna

Vi vill ha en social mötesplats för helsingborgarna på stadens mest attraktiva tomt. Biblioteken hör till de mest använda och mest omtyckta kulturinstitutionerna. De är offentliga vardagsrum, där tröskeln är låg och alla känner sig välkomna. Jörgen Michelsens vackra bibliotek i Stadsparken byggdes 1965. Med åren har det blivit både trångbott som bibliotek och nedslitet. Bredvid Ångfärjestationen, på Ångfärjetomten, vill vi därför bygga ett nytt stadsbibliotek integrerat med verksamheter som bidrar till att förstärka bibliotekets verksamhet.

Biblioteken står inför stora utmaningar och förändringar i en digital framtid. Vi vill ha ett stadsbibliotek som ligger i framkant; ett bibliotek som står för kommunikation, kultur och kunskap och är en mötesplats för människor, aktiviteter och evenemang. På Ångfärjetomten vill vi sudda ut gränsen mellan ute och inne och låta ute- och inneplatser och aktiviteter samspela med varandra. Vi vill bygga energisnålt och med bästa möjliga miljöhänsyn. Vi vill ha en byggnad som arkitektoniskt sticker ut, men som inte täpper till hela den fria ytan och utsikten mot havet. Ångfärjestationen ska i vårt förslag inte flyttas, den får stå kvar på sin nuvarande plats. Det gamla stadsbiblioteket i Stadsparken vill vi göra om till ett naturvetenskapligt kunskaps- och upplevelsecentrum för alla åldrar. Ett hus som vänder sig till både skolor och allmänhet, helsingborgare och besökare.

Många kommuner har under senare tid sagt att de förbyggt sig och att det var ett misstag att bygga en kongressanläggning eller en arena. Trots detta verkar treklövern och socialdemokraterna hårdnackat stå fast vid sitt beslut, att en kongressanläggning ska byggas och att den ska ligga på just Ångfärjetomten. Men än har ingen spade satts i jorden. Än är det inte för sent för ännu ett omtag.

Claudia Velasquez, Daniel Mena och Ingrid Mattiasson Saarinen

Vänsterpartiet Helsingborg

___________________________________________________________________________

Innerstaden tillhör oss alla
Miljön i Helsingborgs innerstad speglar segregationen i vår vackra stad. Norr om Trädgårdsgatan finns mest fastigheter med dyra bostadsrätter, samt kulturinstitutioner, fik, hotell, restauranger och butiker som riktar sig till turister och människor med god köpkraft. Segregationen kommer att för-stärkas om man bygger en konferensanläggning på Ångfärjetomten. Luften är också usel i norrcity. Det beror på att den privata biltrafiken är alldeles för tung i centrum.
Om man ska bygga ett parkeringshus i Landborgen som det planeras, vilket är geologiskt och geografiskt vansinne, förbättras inte stadsluften. Söder om Trädgårdsgatan ligger stadens populäraste offentliga rum, Stadsbiblioteket, som besöks av mängder av Helsingborgare dagligen, men som är väldigt underdimensionerat. Denna kost-nadsfria kulturinstitution är den enda i kommunen som alla medborgare kan besöka på lika villkor. På Söder i övrigt är anställda, föreningsliv, boende, besökare m fl är hänvisade till en illa underhål-len miljö utan puls och offentliga rum i stadens regi.
Det behövs en samlad plan för hur Söder skall levandegöras. Stadsbiblioteket skulle kunna byggas om. Man skulle kunna stötta upp föreningar med lokaler t ex i gamla Filmstaden och Folkets Hus, och skapa ännu fler offentliga rum med grönska kring Gustav Adolfs torg och Mäster Palms plats. Man skulle kunna undersöka om något småföretag ville öppna en saluhall. Om några kommunalpolitiker med makt släppte på prestigen om Ångfärjetomten, skulle de vinna enorm respekt inför valet om de rev upp förslaget. Vi Helsingborgare vill inte ha fler hotell och kon-ferensanläggningar, vi behöver grönska och mötesplatser. En opinionsundersökning visar att en klar majoritet av invånarna är emot bygget av en konferensanläggning. Så det borde sättas ut mer träd, och blomsterlådor, och torghandeln borde utökas även på norr.
Vad gäller norrcity måste privatbilismen begränsas kraftigt. I stället kan man bygga ut gratis kollek-tivtrafik, och komplettera med några elbilspooler. Ett parkeringshus kan kanske ligga i hamnområ-det vid Campus, men inte i Landborgen. Ta bort avgifterna eller sänk dem rejält på Dunkers, Konserthuset och Stadsteatern så att alla medborgare kan besöka våra gemensamma kulturinstitutioner. Helsingborg är alla medborgares stad, då ska samma villkor också gälla i hela staden för oss alla. Om vi känner respekt från våra politiska företrädare, och om vi får en innerstad där vi alla kan tri-vas, så ökar vår känsla av att värna om staden och varandra. Det är aktiv demokrati.
Mats Fuchs, Medlem i Vänsterpartiet Helsingborg Helsingborg
____________________________________________________________________________
Det år tåga i tågarbetarna
Tågarbetare på Öresundstågen och Snälltågen har gått ut i strejk sedan natten den 2 juni. Det ska gå långt innan personal tar till strejkvapnet som en åtgärd för att visa att man inte accepterar arbetsgivarnas metoder för att försämra deras anställningsförhållanden. Speciellt brukar anställda inom tjänstesektorn som kommunikation, sjukvård, skola etc dra sig i det längsta för att strejka, för att de visar ansvar mot tredje person, d v s elever, resenärer, patienter m fl och inte vill att dessa ska drabbas.
Så när nu tågpersonalen på Veolia ”visar tåga” och går ut i strejk kan vi vara säkra på att de har tunga skäl till att göra det. En tågverksamhet skall kunna ”gå på räls”. Men alla som reser tåg i Öresundsregionen vet att de anställda kämpar på under många gånger mycket dåliga förhållanden. Veolia tog över tågtrafiken i regionen i december 2011 när DSB First gick i konkurs. Men det har inte blivit mycket bättre, förseningar, inställda tåg, vinterkaos med dåligt spårunderhåll m m, är återkommande inslag. Att tågvärdar jobbar ensamma på kvällar och inte kan kontrollera biljetter p g a att de är rädda för att bli attackerade av resenärer är ett annat allvarligt arbetsmiljöproblem.
Problemet med dåligt fungerande organisation inom tågverksamheten ligger i grunden i upphandlings- och utförsäljningspolitiken som Alliansen samt Miljöpartiet driver i regionen. Det är logiskt att en verksamhet som bygger på att den ska ha så lite omkostnader som möjligt får sämre kvalitè. Kvalité får kosta, och grundar sig på bra organisation, samt i trygga och fasta anställningar för personalen. Den aktuella konflikten grundar sig i att Veolia nu vill avskeda ca 250 personer och sen mer eller mindre tvinga dessa att söka om sina tjänster, fast nu till mycket sämre villkor. Bl a ska anställda, som har fasta trygga heltidsanställningar, nu bara erbjudas deltids- och visstidsanställningar. Det säger sig självt att detta innebär att man som anställd är mer otrygg i sitt arbete, vilket ofta leder till osäkerhet.
En verksamhet som den Veolia driver måste ha kontinuitet, där så ansvarsfulla jobb som lokförare och tågvärdar känner trygghet i arbetet för att kunna erbjuda resenärerna bästa tänkbara service. Nu vill Veolia ha en turbulens i verksamheten, där de själva kanske sparar in en del, men där kunder och anställda blir drabbade. Att Veolia nu sätter in krösatåg som ersättning, parallellt med att Arriva sätter in pågatåg är en ren form av strejkbryteri. Vi i Vänsterpartiet Helsingborg står helt på de strejkande tågarbetarnas sida. Vi vet att de känner så stort ansvar mot resenärerna att de väntat i det längsta med att gå ut i strejk, samt att de tar till detta vapen först när de vet att arbetsgivarnas åtgärder drabbar just re-senärerna.
Vi vill ha stopp för utförsäljningspolitiken och försämringarna. Därför behövs en ny regering i höst, som ser till att tågtrafiken återtas i offentlig regi, där de anställda får trygga fasta jobb med bra löne- och arbetssvillkor. Vi är inte till salu.
Vänsterpartiet Helsingborg
Mats Fuchs  Jennie Fryksäter Ravn  Peter Ahlbom  Ingrid Mattiasson Saarinen  Claudia Velásquez
__________________________________________________________________________
Ge ökade möjligheter till en levande landsbygd
Alliansens massiva skattesänkningar och privatiseringspolitik har fördelat Sveriges skatteresurser på ett mycket felaktigt sätt. För det första, inkomstskillnaderna har ökat dramatiskt i Sverige, särskilt har inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökat. Skattesänkningarna har gynnat redan rika män, medan kvinnors inkomster har halkat efter. För det andra, har de massiva skattesänkningarna och privatiseringspolitiken inneburit att de rikaste områdena i storstäderna har gynnats, medan landsbygden i Sverige har fått försämrad samhällsservice.
Regeringen Reinfeldts politik sliter isär Sverige. Detta är djupt orättvist. Det krävs en förändrad politik. En politik där omtanke, medmänsklighet, rättvisa och solidaritet är styrande. Vänsterpartiet vill att, kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina med-borgare bra välfärdstjänster och service, det är bra för hela Sverige. Det har över tid blivit allt svårare att bo, arbeta och bedriva verksamhet på landsbygden. Det ska vara möjligt att ge riktade statliga stöd till brukssamhällen och landsbygd. Detta skapar möjligheter för tillväxt utanför städerna.
Samhällsservicen skall vara tillgänglig för medborgarna, oavsett var du bor. Ett bättre glesbygdsstöd ska finnas för att garantera tillgången till apotek över hela landet och systemet med apo¬teksombud ska permanentas. Staten ska ta ett större ansvar för servicen på landsbyg¬den. Exempelvis ska Posten ges i uppdrag att ge god och likvärdig service i hela landet. Den lokala kommersiella servicen på landsbygden ska stärkas genom stöd till lanthan¬del och drivmedelsstationer. Utvecklingen av fler lokala bankkontor ska stödjas. En tryggad polisförsörjning ska säkerställas i hela landet.
En betydande del av Skåne är landsbygd. Vänsterpartiet har konkreta förslag på hur en grön omställning av Skånes landsbygd skall bli verklighet. Förslag som kommer att skapa jobb och en levande hållbar landsbygd. Upphandlingarna av ekologisk, rättvisemärkt och närproducerad mat skall öka i region Skåne och dess kommuner. Vilket gynnar våra småskaliga jordbruk i Skåne. Vi vill se en ökad biogasproduktion, som ger fler arbetstillfällen och ökar möjligheten för de småskaliga jordbruken att livnära sig på sin gård. Därför skall vi underlätta för mindre jordbruk att lämna sitt avfall till rötning. Biogas är ett mycket miljövänligt alternativ förutsatt att den produceras av avfall och inte transporteras långa sträckor.
Fler jobb, en levande landsbygd och förbättrad miljö är början till ett hållbart Skåne. Levande by- och stadskärnor där samhällservice och handel är tillgängligt är nödvändigt för att minska bilanvändandet och öka möjligheterna till kollektivtrafik. Region Skåne skall därför tillsammans med kommunerna göra en överenskommelse, om stopp för nyetablering av externa köpcentrum. För att stärka landsbygdens förutsättningar för en grön omställning vill vi förbättra tillgången till hållbara kommunikationer. Takten på bredbands- och fiberutbyggnad måste öka genom stärkt nationell finansiering. Med Vänsterpartiets politik skapas en levande landsbygd som håller ihop Sverige och vår region.
Peter Ahlbom (V) 1:a namn till riksdagen Skåne läns västra Agneta Lenander (V) 1:a namn till Region Skåne Nordvästkretsen
___________________________________________________________________________

Efterrapportering

Vänsterpartiet Helsingborg firar årligen 1 maj traditionsenligt precis som alla andra lokalavdelningar inom vårt parti, och som så gott som hela arbetarrörelsen gör över hela världen. Vi ser 1 maj som en av de viktigaste dagarna i den internationella arbetarrörelsens verksamhet. Det är då arbetarklassen firar sin sammanhållning i kampen för jämlikhet, rättvisa, fred och solidaritet över hela världen. Kampen är idag enormt viktig när högerkrafterna har utarmat den gemensamma välfärden och reat ut stora delar till sina kompisar, storkapitalet. Man har också drivit en politik som gjort att klasskillnaderna mellan de svaga samhällsgrupperna och de som har gott om pengar har ökat kraftigt.

 

Parallellt med denna samhällsutveckling har också de främlingsfientliga krafterna spridit sig som en farsot över Europa och vårt land. I år står vi inför två val som är viktigare än någonsin, dels valet till Europaparlamentet den 25 maj samt valet till Riksdag, kommuner, landsting och regioner den 14 september. Det blåser en kraftig medvind för vårt parti nu, men det innebär inte att vi ska ta ut någon seger i förskott och stå vid sidan och se på. Tvärtom är det ett starkt förpliktigande att engagera oss i partiets arbete på alla plan och med extra stort engagemang i valrörelserna. De sjuka, de arbetslösa, de ensamstående, pensionärerna, skoleleverna, dagisbarnen, låginkomsttagarna m fl svaga grupper i samhället litar på att vi Vänsterpartister driver en politik som ser till deras intressen.

 

För (V)-i är inte till salu, och som Mikael Wiehe sjunger ”låt oss ta det tillbaka”. Årets 1 maj med Vänsterpartiet Helsingborg blev en mycket lyckad dag med sol och friska vänstervindar. Vi samlade ca 140-150 personer vid Stortorget och gick tillsammans i ett kraftfullt demonstrationståg genom staden till Gustav Adolfs torg. Där talade våra partikamrater Peter Ahlbom, Ingrid Mattiasson-Saarinen, Mounir Mansour, Ung Vänsters ordförande Karoline Sjösten samt Hanna Gedin från Malmö som sitter i partistyrelsen, plus en representant från Kurdiska kvinnoföreningen.

 

Därefter bjöd vi på fest med mingel i Salongen på Folkets Hus, där Helsingborgsgruppen Märk Väl spelade låtar av Cornelis Wreeswijk, och vi bjöd på mat och dryck i samarbete med Kurdiska kvinnoföreningen samt enhetsgruppen hade bokbord. Men framförallt där vi fick ny energi av att känna stödet från medlemmar, sympatisörer och nya presumtiva medlemmar. Det var en dag fylld med glädje, gemenskap, solidaritet och fylld av kampvilja. Tack för en underbar dag! /Vänsterpartiet Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk