Interpellation om granskning av MEX och stöd för visselblåsare

Den interna granskning som gjorts inom MEX, Mark- och exploateringsenheten, har tillkommit sedan Helsingborgs Dagblad i en serie artiklar under det senaste halvåret belyst ett antal oklarheter inom enheten. Det är inte … Fortsätt läsa Interpellation om granskning av MEX och stöd för visselblåsare