Kommunal politik

Varför har Helsingborg ännu inte fixat ett digitalt kommunfullmäktige?

De politiker som styr Helsingborg påpekar ofta att detta är staden som vill ligga i framkant och vara innovativ i världsklass. Men det gäller tydligen inte det politiska arbetet i kommunfullmäktige.

Det har nu gått åtta månader sedan restriktionerna på grund av pandemin drog igång. Inom Vänsterpartiet har vi full förståelse för att också kommunfullmäktiges ledamöter måste förhålla sig till pandemin. Därför gick vi i mars med på att under en period ha färre ledamöter i fullmäktige och endast brådskande ärenden på dagordningen.

I mars visste ingen hur länge pandemin skulle vara, men Folkhälsomyndigheten talade redan då om att den kunde vara långvarig. I överläggningar mellan de åtta partier som sitter i Helsingborgs kommunfullmäktige talade vi om vikten av att titta på alternativa lösningar för våra sammanträden. Inom oppositionen förutsatte vi att alliansen som styr kommunen i likhet med andra kommuner skulle undersöka och införa digitala lösningar.

Botkyrka hade redan i maj ett digitalt fullmäktigemöte där samtliga 75 ledamöter deltog. Det skedde efter tester med digitala möten med reducerat antal ledamöter. Andra kommuner har också haft digitala möten eller bokat större lokaler där ledamöterna kan hålla tillräckligt avstånd från varandra.

Helsingborgs kommunfullmäktige har inte haft fullt antal ledamöter på plats sedan i februari i år. Från mars till juni förekom varken motioner eller interpellationer på dagordningen. Från augusti fanns de återigen med, men möjligheten för oppositionen att ställa frågor har lagts sist på dagordningen och det har varit frivilligt för ledamöterna att stanna kvar under denna punkt.

I Helsingborg har inte kommunfullmäktigeledamöterna ännu fått testa digitala lösningar, inte heller har under tiden en större lokal undersökts. I september kritiserade Vänsterpartiet det i en debattartikel.

Nu är det november, smittspridningen har ökat och därmed har vi alla återigen striktare restriktioner att förhålla oss till. Men det är en andra våg, som experter varnade för redan i somras.

Samtidigt som Helsingborg nyligen, som ett led inför stadsmässan H22, hade ett digitalt event med över tusen deltagare kom beskedet att inte heller dagens kommunfullmäktigesammanträde blir digitalt. Istället blir det igen ett fullmäktige med färre antal ledamöter och med förkortad dagordning, det vill säga utan möjlighet för oppositionen att kunna ta upp förslag och ställa frågor.

Pandemin kan bli långvarig. Det politiska arbetet får inte gå i stå under denna tid. De digitala verktygen finns, så varför dröjer det så länge innan Helsingborgs kommunfullmäktige börjar använda dem?

Mycket inom H22 handlar om innovation och stadsutveckling. Om en del av förarbetena inför H22-eventet nyligen hade lagts på att utbilda ledamöterna i kommunfullmäktige i digitala verktyg och se till att lokaler fanns för den som inte har bandbredd hemma, hade dagens fullmäktigemöte kunnat ske med samtliga 65 ledamöter på plats och med en dagordning som också innehöll motioner och interpellationer.

Att kommunfullmäktiges sammanträden sker på bästa möjliga sätt är viktigt för den lokala demokratin. Det är bekymmersamt att alliansen inte prioriterar det högre.
Alliansen vill förmedla en bild av Helsingborg som en av Europas mest innovativa städer. Betecknande är att staden anställer en storyteller, men stryper den politiska debatten i fullmäktige.

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare (V)

Debattinlägget infört i Helsingborgs Dagblad 2020-11-17

https://www.hd.se/2020-11-17/pandemin-kan-bli-langvarig-det-politiska-arbetet-far-inte-ga-i-sta

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk