Interpellation

Interpellation om uppsägningen av Mejerigatans Koloniförening

I februari 2018 beslutade den blågröna majoriteten att skicka ut förslag till detaljplan för fastigheten Filborna 28:3 m fl på samråd. När stadsbyggnadsnämnden i april 2017 sa ja till att starta planarbetet, nämndes att detta beräknades vara klart i slutet av 2018.

Än är inte den slutliga detaljplanen beslutad och klubbad i fullmäktige. Än finns en möjlighet att den inte kommer att gå igenom. Trots detta agerar både politiker och tjänstemän som om beslutet är taget. I februari, just innan odlingssäsongen skulle ta sin början, fick odlarna i Mejerigatans Koloniförening ta emot uppsägning av sitt nuvarande arrende.

Dessutom, de ersättningsförslag som kommunen gett odlarna betraktas av dem som skambud. På tre av de områden som erbjuds är stuga eller bod inte tillåten. Ett är beläget alldeles intill den hårt trafikerade Rusthållaregatan, ett annat ligger mitt i industriområdet Väla Södra, det tredje på en högst tillfällig plats längs Ragnvallagatan, som dessutom är utsatt för bekämpningsmedel från de fruktodlingar som är närmsta granne. På ett enda område, på Örby, får man ha små stugor om tio kvadratmeter. Men Örby är alltför geografiskt avlägset för den stora merparten av medlemmarna och kollektivtrafik saknas på kvällar och helger.

Hela hanteringen av fastigheten Filborna 28:3 m fl har kännetecknats av snabbehandling. I oktober 2016 köpte Magnolia Mejeritomten av Peab, som innan dess förgäves hade försökt få en detaljplan för bostäder. Området lyftes ur Stadsplan 2017 för att behandlas separat, sedan en politisk styrgrupp inom arbetet med Stadsplan 2017 i december 2016 tagit ett inriktningsbeslut om att börja utreda området. I januari 2017 presenterade de nya ägarna ett förslag för kommunen som inte bara omfattade området där det gamla mejeriet ligger, utan även odlingslotterna. I april 2017 sa stadsbyggnadsnämnden ja till att starta planarbetet direkt.

Eftersom detaljplanen ännu inte är klar, undrar både odlarna inom Mejerigatans Koloniförening liksom Vänsterpartiet varför det brådskade så med att säga upp avtalet. Likaså undrar vi varför man inte erbjuds lotter med liknande förutsättningar, som de som finns på Mejeriområdet.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor:

  • Varför har inte beslutet i fullmäktige avvaktats innan arrendeavtalen sas upp? Borde inte demokratin i högre utsträckning respekterats?
  • När beräknas detaljplanen tas upp i fullmäktige?
  • Vad händer med området om inte detaljplanen går igenom? Kommer de som tidigare haft arrendeavtal på Mejeriområdet erbjudas nya avtal på samma område?
  • Vilka direktiv gavs för ersättningsplatserna till de som fått sina arrendeavtal uppsagda?

 För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Interpellationen är ställd till både ordförande Christian Orsing och vice ordförande Thomas Rödin i Stadsbyggnadsnämnden och kommer att debatteras på kommunfullmäktige den 21 augusti

Dela den här sidan:

Kopiera länk