segregering

Bättre att riva murar, än att cementera de som finns

EBO-lagen gör det möjligt för asylsökande att ordna eget boende istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden, utan att förlora sitt bidrag. I januariavtalet mellan S, Mp, C & L finns en punkt om att förändra lagen, så att asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende inte ska ha rätt till dagersättning om de flyttar till ett område med socioekonomiska utmaningar.

Vi i Vänsterpartiet Helsingborg är mycket kritiska till det förslag som lagts fram av M, L & KD (med stöd av S) och som innebär att hela Helsingborg ska ses som ett utsatt område. För att därmed inskränka rätten för nyanlända att välja Helsingborg, en stad där de kanske redan har anhöriga, släkt eller vänner.

Bättre tycker vi är att se till att det finns tillräckligt med bostäder och speciellt bostäder med rimliga hyror i alla delar av Helsingborg, bra svensk- och samhällsundervisning från dag ett, snabb validering av tidigare utbildningar och ett brett utbud av yrkesutbildningar. Detta för att alla med uppehållstillstånd sedan snabbare ska kunna gå till fortsatta studier, yrkesutbildning och/eller jobb.

Arbetsförmedlingen har under en längre tid befunnit sig i fritt fall, handläggarna går inte att nå och kommunens satsningar på stöd i form av svensk- och yrkesutbildning skulle också kunna bli mycket bättre. I dag har vi i Helsingborg alltför många privata entreprenörer inom SFI, som brister i kvalitet.

Språket är en avgörande faktor för att nå egenförsörjning genom arbete eller studier.  I november i fjol lämnade vi därför en motion där vi kräver att all svenskundervisning ska tas tillbaka i kommunal regi i takt med att avtalen med de privata entreprenörerna går ut.

Det staden satsar på utbildning och stöd har staden på relativt kort sikt mångdubbelt igen. Svenskundervisningen måste ha en hög kvalité och antalet platser inom yrkesutbildningar bli fler. Det finns många yrkesområden där det i dag råder brist på kvalificerade personer att anställa. Vi måste också få en Arbetsförmedling som fungerar.

Diskussionen om EBO har tyvärr till stor del fokuserat på att pressa asylsökande och nyanlända att välja bort alternativet i stället för att försöka förstå varför många väljer det. Vänsterpartiet skulle vilja se ett annat grepp som tydligare fokuserar på att förbättra alternativen till EBO och utgår från en större förståelse för att många väljer EBO.

I brist på annan trygghet söker sig många asylsökande till landsmän eller släktingar. De bor framför allt i områden med högre andel hyresrätter och lägre inkomster. På så vis förstärks segregationen.

På riksplanet har Vänsterpartiets svar på segregationen bland annat varit att föreslå investeringar i de delar av landet som halkat efter och se till att alla kommuner, även de rika, bygger hyresrätter, har en fungerande allmännytta och bostadsförmedling som tillhandahåller hyresrätter med rimliga hyror i stället för att bestraffa de människor som bor där.

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare

 

Länk till vår motion

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/11/25/driv-vuxenutbildningen-i-svenska-for-invandrare-och-svenska-som-andra-sprak-i-kommunal-regi/

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk