Demokrati

Om upphävande av beslut gällande strandängarna i Hittarp

Interpellation till Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Christian Orsing, angående upphävande av beslut gällande strandängarna i Hittarp

Kommunfullmäktige har i en detaljplan gällande strandängarna i Hittarp, beslutat att lösa in dessa. Enligt ett direktiv från Stadsbyggnadsnämndens ordförande är det inte aktuellt längre att följa detta kommunfullmäktigebeslut. Beslutet att inte lösa in strandängarna har inte varit uppe som ärende i Stadsbyggnadsnämnden, än mindre kommer det förändrade beslutet komma vidare till kommunfullmäktige för behandling. Trots att det är kommunfullmäktige som gett uppdraget att lösa in strandängarna.

Kommunfullmäktige är Helsingborgs stads högsta beslutande organ, Vänsterpartiet anser därför att det förändrade beslutet att inte lösa in strandägarna skall behandlas i kommunfullmäktige. Detta för att redovisa de ekonomiska, miljömässiga och hälsomässiga konsekvenser det blir om kommunfullmäktiges beslut angående inlösen inte genomförs.

Med anledning av detta har Vänsterpartiet följande frågor:

  • Anser du att du har mandat att ensam besluta om förändring av ett kommunfullmäktigebeslut?
  • Hur kan det vara att du inte valt att behandla frågan i Stadsbyggnadsnämnden och/eller Kommunfullmäktige?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Peter Ahlbom

Dela den här sidan:

Kopiera länk