sida

Kommunpolitiker

Våra politiska representanter

Kommunfullmäktige i Helsingborg
år 2018-2022

1. Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot

2. Claudia Velásquez, ledamot

3. Peter Ahlbom, ledamot

4. Tomas Gustafsson, ersättare

5. Jenny Björklund-Hansson, gruppledare och ersättare

Kommunala nämnder och styrelser

Vänsterpartiet Helsingborgs representanter till kommunala uppdrag för perioden 2018-2022

 • Kommunstyrelsen:  Jenny Björklund Hansson (insynsplats)
 • Arbetsmarknadsnämnden:  (vakant insynsplats)
 • Barn- och utbildningsnämnden: Qasem Rezai (insynsplats)
 • Fastighetsnämnden: Roland Gustafsson (insynsplats)
 • Idrott- och fritidsnämnd: Henning Nilsson (insynsplats)
 • Kulturnämnden:  Veikko Saarinen (insynsplats)
 • Miljönämnden: Joacim Werner Petersson (insynsplats)
 • Socialnämnden:  Gabriella Castillo  (insynsplats)
 • Stadsbyggnadsnämnden:  Ingrid Mattiasson Saarinen (ersättare)
 • Valnämnden: Birgitta Möller (insynsplats)
 • Vård- och omsorgsnämnden: Saera Khan (ersättare)
 • Överförmyndarnämnden: Maja Lanka (insynsplats)
 • HASAB, Helsingborg Arena och Scen AB: Henning Nilsson (insynsplats)
 • Helsingborgshem: Svjetlana Saric (ersättare)

Nämndemän, Helsingborgs tingsrätt
år 2020-2023

 • Andrée Falkenberg
 • Angela Elek
 • Love Maria Hertz
 • Rebecca Thell

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk