sida

Kommunpolitiker

Våra politiska representanter

Kommunfullmäktige i Helsingborg
år 2022-2026

1. Jenny Björklund Hansson, ledamot

2. Claudia Velásquez, ledamot

3. Rebecca Thell, ledamot

4. Werner Petersson, ledamot

5. Svjetlana Saric, ersättare 

6. Ferman Büyükkaya, ersättare

Kommunala nämnder och styrelser

Vänsterpartiet Helsingborgs representanter till kommunala uppdrag för perioden 2023-2026

Kommunstyrelsen:  Jenny Björklund Hansson (ledamot)

Arbetsmarknadsnämnden:  Ingrid Mattiasson Saarinen (ledamot)

Barn- och utbildningsnämnden: Qasem Rezai (ersättare)

Fastighetsnämnden: Maya Alkefelt (insynsplats)

Idrott- och fritidsnämnd: Emanuel Jensen Sten (insynsplats)

Kulturnämnden:  Veikko Saarinen (insynsplats)

Miljönämnden: Maja Lanka (insynsplats)

Socialnämnden:  Saera Khan (ledamot)

Stadsbyggnadsnämnden: Delwar Kertan (ersättare)

Valnämnden: Tomas Gustafsson (ledamot), Ferman Büyükkaya (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden: Claudia Velásquez (ledamot)

Överförmyndarnämnden: Maja Lanka (ersättare)

HASAB, Helsingborg Arena och Scen AB: Henning Nilsson (insynsplats)

Helsingborgshem: Svjetlana Saric (ersättare)

Nämndemän, Helsingborgs tingsrätt
år 2020-2023

Andrée Falkenberg
Angela Elek
Love Maria Hertz
Rebecca Thell

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk