Arbetsrätt & arbetsvillkor

Interpellation om de långtidsparkerade lastbilarna

Vänsterpartiet anser att staden kan utnyttja sina kontakter med de företag som finns här och påtala att det är de som utnyttjar dessa mindre seriösa åkeriers lägre priser, som bidrar till de villkor dessa chaufförer arbetar under och därmed också till situationen i Bruces skog och på Marknadsvägen i Ödåkra.  Detta för att på allvar komma åt den bakomliggande problematiken.

Det är också just detta som lyfts i tidigare diskussioner som något staden skulle göra.

Sedan kan det naturligtvis också tas upp i dialog med andra kommuner och i nätverk för att nå en än större genomslagskraft och tyngd visavi företagen, som ju oftast är rädda om sitt varumärke.

Likaså borde det gå att utnyttja de regelverk som finns och i likhet med i andra fall arbeta förvaltningsövergripande.

Vi har nu skrivit en interpellation där vi undrar varför inte  något av detta tycks ha gjorts:

 

Diskussionen om de olägenheter som de långtidsparkerade lastbilarna utgör i bl a Bruces skog och på Marknadsvägen i Ödåkra, har pågått länge. Frågan har varit uppe i både kommunalrådsberedningen och i stadsbyggnadsnämnden, men inget händer.

De som bor vid Bruces skog eller i Ödåkra är upprörda, människor som brukar promenera i Bruces skog likaså. Staden får stå för kostnader för sanering. LRF protesterar och ser faror i en spridning av afrikansk svinpest, som helt skulle kunna slå ut en del lantbrukares djurbestånd.

Det är givetvis inte chaufförernas fel att det blir såhär. De utnyttjas av utländska åkerier som undviker att betala skatter och avgifter i Sverige och erbjuder chaufförerna oerhört låga löner och överhuvudtaget inget arbetsrättsligt skyddsnät.

Och inte bara utländska åkerier, utan även utåt sett seriösa svenska åkerier anlitar chaufförerna och låter dem arbeta för avsevärt lägre löner och under sämre villkor än deras svenska kolleger. Allt för att pressa priserna för de företag i Helsingborg och på andra platser i Sverige, som anlitar dem för sina transporter.

Genom att vi tillåter att dessa chaufförer tillbringar dagar och nätter på stadens mark, så hjälper vi också till att snedvrida konkurrensen och slå ut de helt igenom seriösa åkerierna.  Likaså bidrar vi till att gynna lönedumpningen. De mer seriösa åkerierna ser ju till att både ge avtalsenliga löner och villkor och att fixa uppställningsplatser med toaletter och duschar till sina chaufförer.

Uppställningen är olaglig. I andra sammanhang brukar olika förvaltningar i staden samarbeta med både polis och tull för att slå ner på olika verksamheter som inte följer lagkraven. Det borde gå också i detta fall.

Att hänvisa till att lastbilarna flyttar till en annan plats, om de inte tillåts vara kvar i Bruces skog, på Marknadsvägen eller någon annan gata i staden, är inte heller relevant.  Staden har knappast ett ansvar för att erbjuda dessa lastbilar kostnadsfria uppställningsplatser för långtidsparkering, utan det är åkeriernas ansvar.

Vänsterpartiet undrar när staden tänker sätta ned foten och stoppa den olagliga uppställningen av långtidsparkerade lastbilar, som endast gynnar de oseriösa åkerierna och de företag som i sin tur anlitar dem för att få billigare transporter.

Vi vill därför ställa följande frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande

  • Vilka lagar och regler ser du som tillämpliga för att få ett stopp på de långtidsparkerade lastbilarna?
  • Har några åtgärder redan vidtagits?
  • Ser du ett myndighetsövergripande samarbete som en framkomlig väg?
  • Anser du att stadens invånare ska behöva stå ut med de olägenheter och de risker som dessa långtidsparkeringar innebär?
  • Instämmer du i att om den rådande situationen får fortgå, den både bidrar till lönedumpning och till att snedvrida konkurrensen mellan olika åkerier?
  • Har kommunerna inom Familjen Helsingborg något samarbete kring denna fråga?

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk