Solidaritet

Staden ställer grupp mot grupp

Vänsterpartiet gillar inte alltid stadens sätt att kommunicera på. I H22-publikationen “Du är H22” tycker vi att ett grovt övertramp har gjorts, när man delar upp stadens befolkning och ställer grupp mot grupp. Samma anser en insändare på Min mening i Helsingborgs Dagblad den 5 mars, signaturen Carl talar om “snudd på hets mot folkgrupp”.

Vi har tidigare i veckan lämnat in en interpellation ställd till kommunens ordförande Peter Danielsson om just detta.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om stadens kommunikation

 I H22-publikationen ”Du är H22” nämns som en anledning till varför H22 och innovation att ”andelen äldre och barn ökar samtidigt som den arbetande skattebetalande befolkningen minskar.”  Det är inte heller första gången dessa grupper sätts mot varandra, utan det är ett mantra som har upprepats i många sammanhang.

Många äldre har under ett långt liv varit skattebetalare, de är fortfarande som äldre skattebetalare och till och med har de under en följd av år fått betala en procentuellt högre skatt på sin pension alltsedan alliansregeringen införde olika beskattning för arbetsinkomster och andra inkomster.  Alltmedan barnen är vår framtid. Så varför dela upp dessa grupper i stadens kommunikation på ett sätt som gör att en del uppfattar sig som tärande, medan andra är närande?

Vänsterpartiet vill inte se en kommunikation där grupp på detta sätt ställs mot grupp i staden, vi vill i stället att alla stadens invånare ska känna sig både inkluderade och värdefulla.

Mot bakgrund av ovanstående har vi därför en fråga till kommunstyrelsens ordförande

  • Hur tänker du kring att staden skickar ut ett budskap som kan upplevas som att staden delar in sin befolkning i närande och tärande?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk