#metoo

#metoo och stadens arbete mot sexism, sexuella trakasserier och övergrepp

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om arbetet mot sexism, sexuella trakasserier och övergrepp

Över världen sprids #metoo-rörelsen och ett antal kampanjer på samma tema men med olika hashtags, där kvinnor delat erfarenheter av sexuella trakasserier, övergrepp och beteenden. Även i Sverige är #metoo-rörelsen stark. Inom yrkesområde efter yrkesområde, inom skola, föreningsliv, fackliga organisationer liksom inom politiken har ett mycket stort antal vittnat om sina erfarenheter.

Många arbetsplatser och organisationer har trott sig ha en fungerande struktur för att fånga upp och eliminera sexuella trakasserier och övergrepp, men de många vittnesmål som kommit under hösten har visat att det inte varit så.

Med tanke på allvaret och omfattningen i vittnesmålen om övergrepp och trakasserier har till exempel Region Skånes Kulturförvaltning på uppdrag av ordförande i Region Skånes kulturnämnd begärt en formell återkoppling från samtliga organisationer med verksamhetsbidrag från regionen, om att policys och rutiner för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp finns på plats inom respektive organisation.

Vänsterpartiet anser att det är oerhört viktigt att Inom kommunens alla verksamheter skapa strukturer och vidta åtgärder så att det är lätt att anmäla när något händer och att det finns ett organiserat arbete för att fånga upp sexism och åtgärda det, liksom att få stöd när något hänt. Det handlar inte enbart om rena brott, utan också om sexistiska trakasserier och beteenden.

Med bakgrund av detta undrar Vänsterpartiet:

  • På vilket sätt har du som kommunstyrelsens ordförande agerat efter de många vittnesmål som kommit under hösten för att skapa strukturer, vidta åtgärder och stärka arbetet mot sexism, sexuella trakasserier och övergrepp inom kommunens samtliga verksamheter?
  • Kommer du att agera för att samtliga organisationer med verksamhetsbidrag från Helsingborgs stad lämnar en återkoppling om policys och rutiner för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp inom respektive organisation?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk