Motion om offentligt drivna boenden och behandlar inom Kommunförbundet Skånes ram

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild kommun … Fortsätt läsa Motion om offentligt drivna boenden och behandlar inom Kommunförbundet Skånes ram