Barn & unga

Om valdeltagande och en stark opposition!

Kvällens kommunfullmäktige den 23 oktober inleddes med ett bra anförande om vikten av ökat valdeltagande av socialdemokraternas Ingela Andersson. Detta anser Vänsterpartiet är av största vikt om vi vill skapa ett jämlikt samhälle, som gynnar de många och inte de få. Vi hoppas att kommunfullmäktige tar uppdraget om ökat valdeltagande på största allvar.

Vår kompetenta och erfarna kamrat Ingrid Mattiasson Saarinen valdes till gruppledare, vilket vi är mycket stolta över.

I övrigt så var den största punkt som debatterades kommunstyrelsens reglemente.

Vänsterpartiet yrkade bifall till S’ yrkande om en mer proportionell fördelning av politiska sekreterare. Yrkandet gällde att man ville ha 0,1 tjänst för varje mandat plus 0,5 tjänst för vart och ett av de styrande partierna, dvs en mer proportionerlig fördelning av politiska sekreterare. Alliansen ville istället aktivt fördela oppositionens resurser till fördel för SD. Ingrid Mattiasson Saarinen sa i talarstolen att det är viktigt att alla partier måste få chansen att bedriva ett seriöst politiskt arbete.

En rättvis tilldelning av resurser till oppositionen är av största vikt för demokratin. Peter Danielsson (M) sa att de sett två block i oppositionen, ett rödgrönt samt SD. Ingrid replikerade att ”det ena blocket har 25 ledamöter, ett har 13 och det är svårt att förstå hur de kan få lika stor resurstilldelning”. Det är uppenbart att Alliansen gynnat SD. Det är också märkligt att alliansen bestämmer hur de politiska sekreterarna ska fördelas inom oppositionen. Detta borde oppositionen få göra själva, sa flera företrädare för oppositionspartierna.

Peter Ahlbom talade om att vi ville se ett mer jämlikt Helsingborg under punkten om delårsbokslut. Detta då skolan ligger oroväckande till, kopplat till barnfattigdomen. Peter sa att han var dyster och bekymrad då 14 av 22 mål i styrkortet gällande skola går neråt. Nu väntar personaluppsägningar i ett läge där skolan redan är ansträngd. När en kommun går med överskott måste pengarna gå till skolan, sa Peter. ”Man kan inte säga till lärare att man höjer deras löner, samtidigt som man tänker säga upp deras kollegor. Det är inte att skapa ett jämlikt samhälle. Det är att fortsätta en nedåtgående spiral istället för att skapa en likvärdig skola.”

Antecknat av

Jenny Björklund Hansson

nybliven ersättare i kommunfullmäktige

 

På bilden Vänsterpartiets nya fullmäktigegrupp, från vänster Peter Ahlbom, Ingrid Mattiasson Saarinen, Jenny Björklund Hansson, Claudia Velásquez och Tomas Gustafsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk