psykisk ohälsa

Den som har en psykisk ohälsa prioriteras inte i Helsingborg

Vänsterpartiet tycker att om Livskvalitetsprogrammet ska ha ett uns av trovärdighet, borde Helsingborg ta ett långt bättre ansvar för alla i staden med psykisk ohälsa, vare sig de har sjukersättning, aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. 

Personer med psykisk ohälsa är en stadigt växande grupp. Forskning visar att de som har en psykisk ohälsa i högre utsträckning än andra grupper i Sverige både upplever ett stort utanförskap och är arbetslösa. 

Det riktade stödet för dem som vill komma ut i arbetslivet har i stort sett upphört  i och med att nu senast Jag Kan och tidigare JobbPåSikt lagts ner.  Flera andra verksamheter, som vände sig till denna målgrupp, har också under de senaste tolv åren försvunnit. 

Hantverkshuset, som arbetar med sysselsättning och utbildning och riktar sig till dem som ännu inte är redo för arbetslivet, har funnits sedan 1996. Men på senare tid har Hantverkshuset fått minskade budgetanslag och står nu inför en sammanslagning med Sysselsättningen, en träffpunkt med en annan inriktning än Hantverkshuset.  

Många upplever i likhet med Vänsterpartiet att detta är en grupp helsingborgare som tyvärr prioriteras lågt av stadens styrande. Därför har V nu skrivit en interpellation till Arbetsmarknadsnämndens ordförande inför kommunfullmäktige den 20 oktober där vi ställer ett antal frågor om Hantverkshuset och stadens insatser för personer med psykisk ohälsa.

Interpellation till Arbetsmarknadsnämndens ordförande Richard Lundberg om Hantverkshuset

Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare för vuxna att komma i arbete. Socialnämndens dito är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.

Hantverkshuset är en anpassad arbetsverksamhet i kommunal regi. I huset jobbar ca 40 deltagare (innan sparkraven 2019 ca 50 deltagare) med aktiviteter under arbetsplatslika förhållanden där varje deltagare har ett individuellt schema utformat efter förmåga och  behov. Verksamheten är riktat till de som ännu inte är klara att ta steget ut på en ordinarie arbetsmarknad. Men för de som är det, har insatser som staden tidigare erbjöd som JobbPåSikt och JagKan varit det naturliga steget efter Hantverkshuset.

Sysselsättningen är en mötesplats för den som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och drivs av Socialförvaltningen. Där finns spel och möjligheter att måla, handarbeta, umgås, göra utflykter etc. Verksamheten fungerar som en träffpunkt, dvs deltagarna  kan komma fritt utan att följa något  schema.

Verksamheten på Hantverkshuset har varit en del av Arbetsmarknadsförvaltningen och bedrivits på uppdrag av Socialförvaltningen medan Sysselsättningen  är en del av Socialförvaltningens vuxenenhet. Nu finns ett förslag om att samlokalisera de båda verksamheterna och även Hantverkshuset ska bli en del av Socialförvaltningens vuxenenhet.  I sammanhanget förs förhandlingar om att säga upp den personal som finns på Hantverkshuset och utlysa tjänsterna där på nytt. Vision hävdar att detta är ett sätt att kringgå LAS, lagen om anställningsskydd, eftersom de anser att Helsingborgs stad ska betraktas som en arbetsgivare.

Därför vill Vänsterpartiet ställa följande frågor:

  • Anser du att det är Arbetsmarknadsnämndens ansvar att ha riktade verksamheter speciellt för personer med psykisk ohälsa som en väg för dessa in på arbetsmarknaden?
  • Hur ser du på de speciella insatser din nämnd tidigare haft för denna grupp, vilka arbetat enligt IPS-metoden/Individual Placement Support?
  • Anser du att det finns ett behov av riktade insatser speciellt för denna grupp och att dessa i så fall arbetar evidensbaserat med  IPS-metoden eller liknande?
  • Hur ser du på förslaget att slå samman de båda verksamheterna?
  • Hur ser du på förslaget att säga upp den personal som finns på Hantverkshuset?

 

 

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk