Demokrati

Motion om att sänka kommunalråds-, gruppledar- och ordförandearvoden  

Vänsterpartiet tycker inte att det är rimligt att ett kommunalråd på heltid i Helsingborg i dag har ca 63.800 kr i månaden. Vi anser därför att de mycket höga kommunalråds- och gruppledararvodena borde sänkas från och med nästa mandatperiod.

I Helsingborg är sedan 2006 kommunalrådsarvodet kopplat till riksdagsledamöternas arvode. I slutet av 2006 drev den styrande femklövern igenom att kommunalrådens arvoden ska följa riksdagsledamöterna.
I ett klubbslag höjdes arvodet från 39 700 kronor i månaden till 49 200.

Vänsterpartiet Helsingborg föreslår nu att arvodet för ett heltidsuppdrag som kommunalråd i Helsingborg ska vara 75 procent av en riksdagsledamots arvode och att alla övriga fasta och rörliga arvoden sänks med 25 procent. Även med dessa justeringar så har de högsta politikerna en långt högre lön än många av stadens invånare. Men vi anser att om stadens förtroendevalda sänker sina arvoden med 25 procent, är detta ändå en viktig markering.

Sedan 1998 har riksdagsledamöternas grundarvode ökat från 30 300 till snart 63 800 kronor per månad, en långt större ökning än vad de flesta andra yrkesgrupper fått. Vänsterpartiet har även i riksdagen flera gånger yrkat på sänkta arvoden för riksdagsledamöter, men detta har varje gång avslagits.

För oss i Vänsterpartiet är att vara politiker ett förtroendeuppdrag, inte en karriär som man ska bli rik på.

Vi yrkar därför

att arvodet för ett heltidsuppdrag som kommunalråd från och med nästa mandatperiod  med start hösten 2018 ska vara 75 procent av en riksdagsledamots arvode och att alla övriga fasta och rörliga arvoden sänks med 25 procent

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

Mounir Mansour                          Ingrid Mattiasson Saarinen                  Peter Ahlbom

Claudia Velásquez                      Jennie Fryksäter

Dela den här sidan:

Kopiera länk