Staden behöver gröna ytor och odlingsområden!

Motion om att villkoren för det område Mejerigatans koloniförening arrenderar jämställs när det gäller arrendetid etc med villkoren för övriga koloniområden i staden Helsingborg växer och behöver mark till bostäder. … Fortsätt läsa Staden behöver gröna ytor och odlingsområden!