Arbetsvillkor

Interpellation om barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stiger.

Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att Helsingborg ska kunna erbjuda barnomsorg även till dem som jobbar på andra tider än kontorstider. Det är en viktig fråga både ur ett jämställdhets- och ett arbetsmarknadsperspektiv och inte minst ur barnets synvinkel.

I Helsingborg finns f n endast John Blund med 80 platser för barn i åldrarna ett till tolv år. Enheten erbjuder förskola, fritidshem och nattis.

Enligt förvaltningen räcker platserna aldrig riktigt till. Det barn som senast placerades hade väntat i 21 dagar efter önskat datum, men många får vänta längre. Det innebär att den som erbjudits ett jobb kanske tvingas säga nej och/eller att jobberbjudandet går till någon annan.

Brist på barnomsorg på kvällar och andra obekväma arbetstider medför att framförallt kvinnor känner sig tvingade gå ned i arbetstid, vilket ytterligare bidrar till ett ojämställt arbetsliv. Särskilt svårt är det för ensamstående föräldrar eller för föräldrar, där båda arbetar på oregelbundna tider. För att kunna kombinera jobb och familj får man kanske förlita sig på släkt och vänner, men för många finns inte heller det alternativet. Då blir konsekvensen att man tvingas tacka nej till ett jobberbjudande eller till möjligheten att gå upp till heltid.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor:

  • En kö finns i dag, men har någon undersökning gjorts eller planeras en sådan för att undersöka det verkliga behovet? Dvs för att få med även gråzonen, de som i dag tackat nej till ett jobb på obekväm arbetstid och/eller inte gått upp till heltid därför att de inte kunnat lösa barnomsorgen och/eller mer eller mindre tillfälligt fått lösa barnomsorgen på annat sätt?
  • Finns planer på att utöka och/eller förändra verksamheten?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk