Rapport från kommunfullmäktige 22 oktober

Mötet inleddes med att Jan Björklund (S) yrkade på att punkterna om Öresundskraft skulle flyttas fram då det fanns åhörare som önskade höra debatten. Gruppledarna kom tillsammans med presidiet överens … Fortsätt läsa Rapport från kommunfullmäktige 22 oktober