• Hem
  • Jenny Björklund...
sida

Jenny Björklund Hansson

Jenny Björklund Hansson

 

Varför vänsterpartist?
Jag inledde millennieskiftet år 2000 med att gå med i Vänsterpartiet. Det föll sig naturligt då jag under gymnasietiden gått med i Ung Vänster 1997. Under uppväxten hade jag blivit allt mer intresserad av politik utifrån min egna upplevelse av både klassklyftor och ojämlikhet, där kön spelade stor roll.
Under min uppväxt upplevde jag ett samhälle, där kvinnor avkrävdes en större samhällsinsats och trots detta hade mindre makt och sämre ekonomi. Det kändes därför oerhört viktigt att engagera sig i ett socialistiskt och
feministiskt parti.
Sedan jag blev politiskt aktiv har jag haft många uppdrag för partiet, både som ordförande i partiföreningen och ungdomsförbundet. Jag har suttit i styrelser och under en mandat period i Bildningsnämnden och dåvarande medborgarutskott Öst.
Frågor som alltid har stått mig nära i kampen är antirasism, utbildningsfrågor och feminism. I dag kombinerar jag politisk aktivism med att vara småbarnsförälder och arbeta som studievägledare på grundskola och för nyanlända ungdomar på gymnasiet.
Från den 1 mars 2021 är Jenny gruppledare för Vänsterpartiet Helsingborg.
Uppdrag

Gruppledare och ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige
Insynsplats i kommunstyrelsen
Ersättare i Vård-och omsorgsnämnden
Ledamot i Vänsterpartiet Helsingborgs valberedning

Yrke/arbete
Studie- och yrkesvägledare
Facklig tillhörighet
Lärarnas Riksförbund

Dela den här sidan:

Kopiera länk