Arbetsvillkor

En förändring är nödvändig

Vår vision är enkel. Vänsterpartiet vill omfördela samhällets resurser och bygga jämlikhet. Många pratar idag om jämlikhet, men det är vänstern som har förslagen och politiken för förändring.

Det har vi tydligt visat i de förslag som Vänsterpartiet förhandlat fram med den röd-gröna regeringen. Som 10 miljarder extra per år till välfärden, avgiftsfria vårdbesök för äldre, gratis medicin för barn, sänkt skatt för de med låg pension och avgiftsfri mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år. Denna lista består av mer än 80 förslag för ett jämlikare Sverige.

Nu vill vi fortsätta med att skapa ett mer jämlikt Skåne. Under de senaste åren har vi sett enorma skattesänkningar för de rika samtidigt som sjukvården svälts på resurser. Resultaten ser vi i en polarisering i samhället och ökad ohälsa.

Varje dag arbetar över 30.000 medarbetare i den skånska sjukvården och gör sitt yttersta för att vi andra ska känna trygghet utifall vi behöver sjukvårdens hjälp. Men resurserna är för små.

Sjukvården i Skåne har nu över 1 miljard i underskott. Resultatet ser vi i en överbelastad akutmottagning i Helsingborg, där vårdtagare får ligga i korridorer i väntan på vård. Ständig vårdplatsbrist och vårdpersonal som går på knäna och själv blir sjuka av att jobba inom vården.

Vänsterpartiet har krävt en skattehöjning för att lösa problemet med en underfinansierad sjukvård. Alliansen och Sverigedemokraterna har vägrat detta, fullt medvetna om den djupa kris som sjukvården befinner sig i.

Invånarna i Skåne betalar varje dag priset för att Region Skåne har Sverige lägsta regionskatt. Priset betalas i inställda operationer, för få vårdplatser, personal som sliter ut sig och sjukskrivs, samt långa väntetider till utredning och behandling. Detta är inte anständigt.

Sjukvården organiseras just nu så att de som ska vårda oss när vi är sjuka, blir sjuka själv. Lösningen på detta är så klart att satsa på de anställdas arbetsmiljö. Det handlar framförallt om två saker.

För det första behöver regionskatten höjas. En sjukvård att lita på måste få kosta. Mer resurser skulle möjliggöra en bättre arbetsmiljö, fler kollegor, fler vårdplatser och kortare arbetstid. Det vi inte betalar i skatt, får vi betala genom höjda avgifter och en sjukvård som går på knäna.

För det andra handlar det om att göra upp med toppstyrning och detaljreglering och i stället genom dialog, tillit och medskapande bygga framtidens sjukvård i Skåne. Sjukvården är inte en bilfabrik där logiker från industrin kan användas. Det är dags att göra upp med dessa managementteorier.

En förändring är nödvändig. Det är därför Vänsterpartiet driver både kravet på en höjd regionskatt och kravet på en annan styrning av sjukvården. Det skulle löna sig i längden. För patienterna, för personalen och för ekonomin.

Claudia Velásquez
Förstanamn på riksdagslistan Skåne läns Västra (V)

Peter Ahlbom
Förstanamn på regionfullmäktigelista Skåne Nordväst (V)

Ingrid Mattiasson Saarinen
Förstanamn på kommunfullmäktigelista Helsingborg (V

 

Insändaren publicerad i Helsingborgs Dagblad 2018-05-03

https://www.hd.se/2018-05-03/sjukvarden-ar-inte-en-bilfabrik-dar-managementteorier-och-logik-fran-industrin-kan-anvandas

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk