Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  Med vår politik skapar vi ett Helsingborg för alla.

Fler trygga jobb, inte färre

LAS-utredningens förslag skulle, om de genomfördes, i praktiken slå sönder anställningstryggheten för både arbetare och tjänstemän på hela arbetsmarknaden. Vi i Vänsterpartiet kommer att göra allt som står i vår makt, inklusive att väcka misstroende mot Stefan Löfvén, för att förhindra att utredningens förslag genomförs.

Bli medlem

 

 

Aktuellt

Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 25 augusti

På grund av pandemin hade kommunfullmäktige ett reducerat antal ledamöter närvarande, 33 ledamöter i stället för som vanligtvis 65 och…

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?