Jämlikhet och framtidstro!

I Helsingborg är klassklyftorna större än i många städer och behovet av jämlikhet viktigare än någonsin. Vänsterpartiet Helsingborg kämpar både utomparlamentariskt och i kommunfullmäktige och nämnder för att skapa ett jämlikt samhälle. 

Vänsterpartiet Helsingborgs vision är:

  • En stad för människor istället för bilar, med grönska och ytor att mötas och med avgiftsfri kollektivtrafik
  • En jämlik stad utan segregation där alla barn och vuxna ska kunna leva ett gott liv
  • En stad utan våld och förtryck, där kvinnor och flickor kan känna sig trygga och få stöd och hjälp genom hela livet
  • En stad att födas och åldras i med fritidsaktiviteter, kultur och  bostäder för både unga, vuxna, familjer, personer i behov av särskiltboende och äldre
  • En stad där det finns god utbildning från förskola till vuxenutbildning. Genom utbildning skapar vi förutsättningar för alla Helsingborgare att få ett arbete
  • En arbetsmarknad som rymmer alla, vi är övertygande om att alla efter förmåga kan och vill vara en del av arbetslivet

Vi vet att det är när folket tillsammans engagerar sig i frågor som vi når framgång. I Helsingborg lyckades vi tillsammans stoppa Landborgsgaraget och utförsäljningen av vårt energibolag Öresundskraft. Tillsammans såg vi till att det även i framtiden kommer att finnas ett utomhusbad i de nordöstra delarna av Helsingborg efter att Drottninghögsbadet gått sönder. 

Vill du vara med och engagera dig för ett jämlikt samhälle? Gå med i Vänsterpartiet här. Tillsammans skapar vi ett Helsingborg för alla!

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?