debatt

Logiken haltar

Ett parti borde bedömas efter den politik och de värderingar det har i dag. Så icke i HD. På ledarsidan den 12 september undrar Henrik Bredberg om det är aptitligt att S intimt samarbetar med ett vänsterparti, som har haft Stalinkramare i leden. Bredberg buntar så samman V med SD och andra extrempartier, som S borde akta sig för att samarbeta med.

När C H Hermansson valdes till ordförande 1964 var det ett avgörande steg i partiets modernisering. Partiet bröt då det politiska beroendet av Sovjetunionen och började kritisera inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter i de socialistiska länderna. Hermansson tog mycket kraftfullt avstånd ifrån Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien 1968. Den nya kursen ledde till att de Sovjetlojala lämnade partiet 1977.

Vi tvekade först inför att bemöta Bredberg. Men eftersom påhoppet är så grovt, kan vi inte låta bli att svara på samma ojusta sätt med kopplingar bakåt i tiden, till andra partiers rötor.

De långtgående eftergifter som den svenska samlingsregeringen gjorde gentemot Nazityskland har vederlagt tesen om vår neutralitet under andra världskriget. I dag vet vi också att det i vida kretsar fanns ett ideologiskt intresse för nazismen.

Efter kriget anslöt sig en rad svenska före detta fascist- och nazistsympatisörer till riksdagspartierna. En av dem, Ragnar Edenman, blev ecklesiastikminister (s). Sin politiska karriär inledde han som studieledare hos fascistledaren Per Engdahl. Tillsammans med Engdahl och fem andra studenter var Edenman med att bilda Förbundet Det Nya Sverige hösten 1930 i Uppsala. En av de mest aktiva hos Uppsala-fascisterna var Birgit Grabe som senare gifte sig och fick efternamnet Rodhe, och som under slutet av 1970-talet var folkpartistisk skolminister.

Under en tid satt Ragnar Edenman i Presstödsnämnden tillsammans med den moderate riksdagsledamoten Rolf Clarkson från Helsingborg, som i sin ungdom var ledare för det naziorienterade Fosterländsk Enad Ungdom (FEU). FEU höll sig med en specialformation kallad Storm- eller Slagstyrka (SS) och Clarkson hälsades med ropet “Hell”, och tilltalades med “Min ledare”.

På en berömd bild tagen utanför Rådhuset i Helsingborg syns Rolf Clarkson med armen sträckt i en Hitlerhälsning. När Rolf Clarkson i riksdagen träffade en annan gammal nazisympatisör, centerns P O Sundman, lär den senare också ha mött honom med en Hitlerhälsning. Rolf Clarkson var riksdagsledamot 1968-1994 för moderaterna.  Han satt dessutom 1964-1996 i Helsingborgs Dagblads styrelse.

Vänsterpartiet har gjort upp med sitt förflutna. Vi är ett parti som hyllar demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Förhoppningsvis är det samma demokratiska värderingar som styr dagens S, M, L och C.

Henrik Bredberg betraktar dagens S, L, M och C som rumsrena, trots att alla fyra partierna har haft Hitlerkramare som riksdagsmän. Däremot anser han inte att dagens Vänsterparti är det, även om Stalinkramarna försvunnit. Logiken haltar.

Ingrid Mattiasson Saarinen
Peter Ahlbom

Ledamöter i Helsingborgs kommunfullmäktige, V

 

Insändare skickad till Helsingborgs Dagblad 2016-09-19.

På uppmaning av redaktionen förkortade vi insändaren som sedan publicerades 2016-09-27,
se nedan

img_1099

Dela den här sidan:

Kopiera länk