Arbetsrätt & arbetsvillkor

Rapport från kommunfullmäktige 20 september

Det första ärendet på dagordningen var en interpellation om den aktuella situationen inom hemvården. Interpellationen är en i raden av interpellationer under året om vård, omsorg och socialtjänst, som vittnar om en stad i kris. En stad som gjort det svårt för sig att rekrytera och behålla sina professionella medarbetare. Detta är resultatet av en dålig politik med kortsiktiga och verkningslösa insatser i stället för att satsa på riktigt, för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö genom minskad arbetsbelastning, kortare och effektivare arbetstid och minskad administrativ börda.  Det kostar mycket. Ja, det gör det. Men det kommer troligen att kosta ännu mer om vi struntar i att agera rätt och snabbt. Nu har ett 30-tal sjuksköterskor sagt upp sig. Konsekvenserna av ovannämnda är att förvaltningen använder sig av inhyrd personal. Inhyrning av personal är avsevärt dyrare än att staden har egna sjuksköterskor, ibland många miljoner och det är inte bara det, det skapar också stora problem och är ett hot för patientsäkerheten.

Lyssna på debatten på länken nedan, klicka på punkt 3 på dagordningen

https://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160920

Läs artikel om debatten i HD

https://www.hd.se/2016-09-20/hard-debatt-om-personalkrisen-inom-hemvarden

Mängder av medarbetare i staden sysselsätts med att skriva planer, program, policies och riktlinjer.  Vi vill i stället ha mer konkret politik för att skapa ett bättre Helsingborg. Vi vill ha fler som jobbar inom välfärden och färre som jobbar med att ta fram alla vackra skrivbordsprodukter. Helsingborg är den stad i landet som har flest kommunikatörer räknat per invånare. Dessutom så mycket administrativt arbete som lagts på denna policy i alla nämnder och styrelser under remissförfarandet. Det finns förvisso inget egentligt att anmärka på det som står i servicepolicyn – mer än att det är en samling av redan självklara regler för bemötande.

Lyssna på debatten på länken nedan, klicka på punkt 6 på dagordningen

https://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160920

En gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör har tagits fram. Strategin identifierar fem fokusområden som städerna vill bli ännu starkare inom; destinationssamarbete, arbetsmarknad, stadsbyggnad, högre utbildning och infrastruktur.  Destinationssamarbetet omfattar efter remissrundan både turism, kultur, idrott och evenemang; i det första förslaget fanns överhuvudtaget inte kultur nämnt. Detta trots att kultur är ett av de områden där städerna redan både länge och framgångsrikt samarbetat. Men kultur är inte något speciellt prioriterat i de blågrönas Helsingborg. Vi hade gärna stött strategin för samarbetet om det inte hade varit för punkten infrastruktur, där det talas om en fast HH-förbindelse. Vi ser gärna en tågtunnel som också tar godståg för att få bukt med alla lastbilstransporter, men vi vill absolut inte ha en biltunnel. Peter Danielsson sa klart i debatten att en fast förbindelse enligt honom betyder både en biltunnel och en tågtunnel. Trots detta klara uttalande om vad en fast förbindelse i strategin betyder, röstade Miljöpartiet till vår förvåning ja till strategin.  Vi röstade nej. Våra kamrater i Enhedslisten i Helsingör röstade också nej till strategin när ärendet var uppe i Helsingör av samma skäl som vi, eftersom de i likhet med oss endast vill ha en tågtunnel och inte en biltunnel.

Lyssna på debatten på länken nedan, klicka på punkt 7 på dagordningen

https://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160920

Granskning av den interna kontrollen visade på en del brister.  Bland annat gällde det uppföljning av verksamhet på entreprenad och föreningsbidrag m.m.  Revisionen skriver att “dokumentationen av uppföljning och genomförda kontroller behöver dock stärkas. I flera fall är det svårt att bedöma kontrollaktiviteterna eftersom erforderlig dokumentation saknas eller är bristfällig.”

Lyssna på inlägget på länken nedan, klicka på punkt 17 på dagordningen

https://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160920

 

Referatet sammanställt av

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk