Arbetsrätt & arbetsvillkor

Motion om att delade turer definitivt försvinner inom alla stadens verksamheter

I juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att delade turer inom vård och omsorg endast får förekomma i undantagsfall, om den enskilde själv vill det.

Många gladde sig, äntligen skulle delade turer försvinna. Men trots att det snart har gått sju år sedan fullmäktige fattade detta beslut, så finns det kritiserade arbetsschemat fortfarande kvar på flera enheter inom vård och omsorg.

Delade turer innebär långa arbetsdagar med obetalda håltimmar. 90 procent av Kommunals medlemmar uppgav i en undersökning att det är svårt att använda håltimmarna mitt på dagen på något vettigt sätt. Många blir kvar i personalrummet på jobbet eftersom det tar för lång tid att åka hem. Barnen och familjelivet drabbas hårt.

Skillnaden mellan innan 2013 års beslut och i dag är att det sägs att ingen ofrivilligt har delade turer inom vård och omsorg, utan att alla frivilligt har valt detta. Men problemet är att personalen har ställts inför valet att antingen frivilligt ha kvar delade turer eller att arbeta extra helger och ibland ha 12-timmarspass.  Det har alltså blivit ett val mellan två onda ting.

Att bemanna just-in-time har blivit ett sätt att pressa kostnaderna för arbetsgivare, som inte bara drabbar vårdanställda. Även exempelvis städare får ofta acceptera scheman med delade turer.

Vi vill att delade turer definitivt ska försvinna inte bara inom vården, utan inom alla stadens verksamheter vare sig de drivs i kommunal regi eller är upphandlade. I det senare fallet får det bli ett krav i avtalsskrivningen. Dessutom är det för Vänsterpartiet viktigt att betona att ett avskaffande av delade turer inte får innebära att alternativet blir extralånga arbetspass.

Det talas i officiella dokument om att Helsingborg vill vara en “attraktiv arbetsgivare”. Vänsterpartiet instämmer i att detta är en bra målsättning, men vi menar att det då självklart ska omfatta alla anställda i staden. Annars blir det bara tomma ord.

Vänsterpartiet yrkar därför

att delade turer definitivt försvinner inom alla stadens verksamheter, vare sig de drivs i kommunal regi eller är upphandlade

För Vänsterpartiet

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk