• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet Helsingborg

 

Våra förtroendevalda är alla de partikamrater som är ledamöter i olika kommunpolitiska organ, nämnder, styrelser, arbetsgrupper med mera.

Vänsterpartiet Helsingborg bedriver politik på två olika sätt, dels parlamentariskt, dels aktivistiskt. Alla våra politiker engagerar sig också i partiföreningens arbete. Vi är politiker och aktivister. Hos oss kan du vara medlem och engagera dig precis i vilken omfattning det passar dig.

Parlamentariskt arbete
Vi har politiker som representerar oss i kommunfullmäktige samt i olika kommunala nämnder, styrelser och kommunala bolag. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är valda av helsingborgarna i de allmänna valen, medan ledamöter i nämnder och styrelser är utsedda av Vänsterpartiet Helsingborgs medlemmar.

I de nämnder där vi inte har en ledamot eller en ersättare har vi representanter på insynsplats, likaså i kommunstyrelsen. Den som har en insynsplats får vara med på alla möten och får ta del av all information som rör nämnden, men har varken yttrande-, förslags- eller rösträtt på nämndsmötena.

Se vilka som är våra kommunpolitiker här

Partiföreningen Vänsterpartiet Helsingborg

Vi är en politisk och ideell förening med medlemmar som väljer styrelse på årsmötet varje år. På våra medlemsmöten fattar vi de viktigaste besluten.  Både styrelse och parlamentariker följer en verksamhetsplan,  som är godkänd av våra medlemmar.

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk