sida

Om oss

Västerpartiet Helsingborg bedriver politik på två olika sätt, dels parlamentariskt, dels aktivistiskt. Alla våra politiker engagerar sig också i partiföreningens arbete. Vi är politiker och aktivister. Hos oss kan du vara medlem och engagera dig precis i vilken omfattning det passar dig.

  • Här kan du se vilka som är våra kommunpolitiker
  • Här kan du se vilka som sitter i styrelsen 2022
  • Här hittar du våra arbetsgrupper
  • Här kan du kontakta oss

Partiföreningens verksamhet

I början av varje år har vi ett årsmöte där medlemmarna tillsammans beslutar vilka som ska sitta i styrelsen och vad vi ska arbeta med under året och tar beslut om en budget. Det vi gör utgår från partiföreningens verksamhetsplan.

Parlamentariskt arbete
Vi har politiker som representerar oss i kommunfullmäktige samt i olika kommunala nämnder, styrelser och kommunala bolag. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är valda av helsingborgarna i de allmänna valen, medan ledamöter i nämnder och styrelser är utsedda av Vänsterpartiet Helsingborgs medlemmar.

I de nämnder där vi inte har en ledamot eller en ersättare har vi representanter på insynsplats. Vi har även en insynsplats i kommunstyrelsen. Den som har en insynsplats får vara med på alla möten och får ta del av all information som rör nämnden, men har varken yttrande-, förslags- eller rösträtt på nämndsmötena.

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk