Barn & unga

Ta ett helhetsgrepp på behovet av hallar!

I dag tog kommunstyrelsen ett beslut om att ta fram ett underlag för ett äventyrsbad i Oceanhamnen. Det finns många föreningar i staden som är trångbodda. Vänsterpartiet prioriterar behovet av hallar för deras verksamhet. Därför har vi lämnat in en motion om en utredning av kostnader och alternativa placeringar för ny ishall, ny gymnastikhall, ny simhall, ny friidrottshall och av Simhallsbadets framtid. Vi vill att dessa utredningar ska finnas på bordet när ett eventuellt beslut om ett äventyrsbad ska fattas. Vänsterpartiet tycker att staden måste se till att det finns lokaler för de många helsingborgare som redan är eller vill bli engagerade i olika idrotter, sedan kan ett eventuellt äventyrsbad komma som grädden på moset!

. . .

Motion om utredning av ny ishall, ny gymnastikhall, ny simhall, ny friidrottshall och av Simhallsbadets framtid

Fyra av fem partier i den styrande majoriteten, M, Mp, L och KD, vill utreda ett äventyrsbad i Oceanhamnen. Samtidigt som denna nyhet släpptes, reagerade några av stadens trångbodda föreningar. De förde fram att det behövs både fler simbassänger, mer utrymme åt gymnasterna i stan, en ishall till och en friidrottshall.  Det behövs fler vanliga idrottshallar när staden växer, men det finns också ett behov av mer specialiserade hallar för simning, is-sport, gymnastik och inomhusfriidrott.

Vänsterpartiet vill ta ett helhetsgrepp och anser att samtidigt som ett eventuellt äventyrsbad med simbassänger utreds, ska även kostnader och alternativa placeringar för en ny gymnastikhall, en ny ishall, en ny simhall och en ny friidrottshall i Helsingborg undersökas.  Vi anser att en viktig faktor för lokalisering av nya hallar måste vara möjligheten att åka kollektivt till träningen.

Eftersom vi vill skapa ett levande Söder, vill vi att Söder är ett av utredningsalternativen för en fullutrustad gymnastikhall. Som vi ser det finns flera fördelar med att etablera en fullutrustad gymnastikhall på Söder, då läget är nåbart av många med antingen gång, cykel eller kollektivtrafik.

Dessutom vill vi även att en undersökning görs av Simhallsbadet på Södergatan, som för inte så länge sedan fick ett nytt tak.  Nu sägs att detta badhus snart är uttjänt. Vi undrar vad det skulle kosta att behålla badhuset som ett badhus respektive vilka alternativa användningsområden kan man tänka sig för detta hus?

Vänsterpartiet yrkar därför

  • att en utredning görs i samarbete med berörda föreningar av kostnader och alternativa placeringar för en ny ishall
  • att en utredning görs i samarbete med berörda föreningar av kostnader och alternativa placeringar för en ny simhall
  • att en utredning görs i samarbete med berörda föreningar av kostnader och alternativa placeringar för en ny gymnastikhall och att ett av utredningsalternativen ska vara på Söder
  • att en utredning görs i samarbete med berörda föreningar av kostnader och alternativa placeringar för en ny friidrottshall
  • att en utredning görs av vad som behöver göras och kostnaden för detta om Simhallsbadet fortsatt ska användas som ett badhus respektive vilka alternativa användningsområden kan finnas för denna byggnad

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk