Fråga till stadsrevisionen från V

Vänsterpartiet vill härmed ställa ytterligare en fråga i anslutning till de frågor som Lars Dalesjö, Miljöpartiet de Gröna, ställt till stadsrevisionen 2019-03-11 om formerna kring hur beslutet togs om att … Fortsätt läsa Fråga till stadsrevisionen från V