arbetsrätt

Blågrön politik utan hänsyn vare sig till de som är i behov av personlig assistans, personal eller kvalité – insändare i HD 2016-05-25

Den 17 mars beslutade Vård- och omsorgsnämnden att all personlig assistans skulle privatiseras. Personlig assistans kan beviljas personer som har en omfattande funktionsnedsättning för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen har i dagsläget ca 130 personliga assistenter anställda, som arbetar för personer som aktivt valt kommunen som utförare. Dessa får vid privatiseringen till årsskiftet vända sig till privata företag. I de blågrönas valfrihet kan de som har behov av personlig assistans då inte längre välja annat än bland privata utförare.

Beslutet grundar sig i en besparing och det framgår tydligt i den utredning som presenterades nämnden att sämre arbetsförhållanden gör att de privata företagen kan hålla kostnaderna nere. Det innebär alltså att det är de som jobbar som personliga assistenter som får betala de blågrönas besparing.

De som aktivt valt kommunen oroar sig nu för att deras personliga assistenter inte ska ha möjlighet att fortsätta sin anställning hos en privat aktör och de personliga assistenterna oroar sig för sin anställning. De som är anställda av kommunen som personliga assistenter får se sig om efter nya arbetsgivare.  Inom omsorg Helsingborg har de anställda haft tillsvidareanställningar och rätt till heltid, detta garanteras inte hos de privata aktörerna.  Kommunen har också ställt högre kvalitetskrav på utbildning och kompetens för sina assistenter än vad de privata bolagen gör. De privata assistansföretagen lyder under ett annat kollektivavtal än kommunen och betalar bara ut en låg jourersättning.

Vänsterpartiet tycker inte att det är de personliga assistenterna som ska behöva betala för en underfinansierad vård- och omsorgsnämnd och inte heller är det de personer med rätt till personlig assistans som ska behöva oroa sig för sämre livskvalitet för att vård- och omsorgsnämnden ska ‘hålla budget”.

På vård- och omsorgsförvaltningens hemsida uttalar sig ordförande Maria Nilsson (C) “vi fokuserar på lösningar som så lite som möjligt förändrar vården till äldre och funktionsnedsatta”. Vänsterpartiet skulle inte vilja säga att det är en bild vi möter bland de som är berättigade till personlig assistans. Vi är starkt kritiska till det fattade beslutet och hoppas att de blågröna när det är dags för nästa val blir ihågkomna för den begränsade valfriheten.

Jenny Björklund Hansson, ersättare vård- och omsorgsnämnden

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot kommunfullmäktige

Claudia Velasquez, ledamot arbetsmarknadsnämnden och ersättare kommunfullmäktige

Ulla Thell, styrelseledamot Vänsterpartiet Helsingborg

Svjetlana Saric, insynsplats Barn- och utbildningsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk