Barnkonventionen

Utan vare sig beredning eller konsekvensanalyser!

Utan några konsekvensanalyser eller någon beredning, tog socialnämnden beslutet att tillåta alkoholförsäljning i samband med hemleverans av mat.  Vänsterpartiet är mycket kritiska till detta.

“Restaurangbranschen befinner sig i en djup kris. Vi vill göra allt vi kan för att mildra för dem och även visa att vi bryr oss, säger Samuel Lilja (M), ordförande i socialnämnden i Helsingborg.” Detta som en anledning till att han föreslagit att restauranger ska kunna få leverera även alkohol i samband med hemkörning av mat. Som ordförande i socialnämnden kunde man förväntat sig att han skulle haft en större insikt också om de problem alkohol för med sig i många familjer och också brytt sig mer om detta. Som tur är har frågan lyfts till socialdepartementet och en skärpt lagstiftning är förhoppningsvis på väg.

Vänsterpartiet ställer nu en fråga om detta till socialnämndens ordförande på kommunfullmäktige den 15 december.

Fråga till Samuel Lilja, socialnämndens ordförande, om beslut att tillåta alkohol vid catering

 FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari i år. Det innebär inte att barn får nya rättigheter utan att konventionen får större genomslag och blir likställd andra svenska lagar, som socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlänningslagen.  Vid beslut måste nu större hänsyn tas till barnets bästa. Ansvaret för att säkerställa att barnkonventionen efterlevs i praktiken vilar på regeringen, landets kommuner och myndigheter.

 Nyligen fattade socialnämnden ett beslut om att kringgå alkohollagstiftningen genom att dels anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering, dels att tillämpa ett undantag från brandskyddskravet i alkohollagen.

Detta beslut fattades utan att dessförinnan ha beretts, det fanns vare sig en barnkonsekvensanalys eller en riskanalys för våldsutsatta och inte heller någon analys utifrån folkhälsoperspektivet i underlaget till beslutet.

Den motivering som gavs var att det skulle vara ett bidrag för att mildra effekterna av corona-krisen för restaurangnäringen i Helsingborg. Vänsterpartiet anser att det finns andra bättre sätt att göra detta på.

Vi anser att det är särskilt bekymmersamt just nu, när vi har en mer pressad situation och människor är mer isolerade. Det finns rapporter om att olika typer av problem inom familjersom missbruk och våld mot kvinnor, har ökat. Samtidigt som många också talar om ett stort mörkertal på grund av isoleringen.

Beslutet urholkar också den lagstiftning vi har. Flera länsstyrelser, bland annat i Skåne, har protesterat och anser att om alkohol levereras hem till dörren och om personalen sen lämnar direkt, så är det olovlig alkoholförsäljning. Också Folkhälsomyndigheten har bland annat påpekat att personal måste vara kvar i lokalen.

Vänsterpartiet anser att beslutet inte är förenligt med alkohollagstiftningen samtidigt som vi är mycket kritiska till att ärendet inte beretts och att konsekvensanalyser inte tagits fram.

Vi har därför en fråga till socialnämndens ordförande.

  • Anser du att det är rätt att beslut tas utan att det dessförinnan gjorts några konsekvensanalyser?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk