meddelarfrihet

Oacceptabelt av Öresundskrafts styrelse!

Pressfriheten är ett grundläggande inslag i ett demokratiskt och öppet samhälle. Yttrandefriheten och meddelarfriheten är grundlagsskyddade i Sverige.

De folkvalda, deras beslut och deras beslutsunderlag, ska självklart kunna granskas av media. Meddelarskyddet innebär att det allmänna inte får vare sig efterforska vem som lämnat uppgifter och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna.

Vänsterpartiet anser att det är högst oroväckande att Öresundskrafts ordförande Björn Eisner, M, och vice ordförande Sofia Kamlund, Mp, i ett brev till Helsingborgs Dagblads chefredaktör Jonas Kanje dels ifrågasätter den gjorda publiceringen, dels också vill ha information om vem som läckt denna information för att eventuellt kunna göra en polisanmälan.

Björn Eisner och Sofia Kamlund säger också att detta har stöd av hela styrelsen, dvs utöver M och Mp även av representanterna för L, SD och S. Vänsterpartiet anser att detta är ett både skrämmande och oacceptabelt agerande från styrelsens sida.

Vänsterpartiet instämmer helt i Jonas Kanjes bedömning att det är mycket allvarligt att ledamöter av en politisk församling som företräder ett kommunalt bolag, överhuvudtaget skickar ett brev i en hotfull ton till en chefredaktör.

Vi anser också att styrelsen i och med detta brev nu helt förbrukat sitt förtroende och menar därför att hela styrelsen som en konsekvens av detta borde avgå.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
genom
Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare

 

Länk till artikeln i Helsingborgs Dagblad:

https://www.hd.se/2020-03-16/oresundskraft-vill-att-hd-forstor-konfidentiell-information

Fortsatt rapportering i Helsingborgs Dagblad:

https://www.hd.se/2020-03-16/hard-politisk-kritik-mot-oresundskrafts-journalistbrev

https://www.hd.se/2020-03-17/efter-journalistbrevet-oresundskraft-ber-om-ursakt

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk