artikel

Fler måste vara en del av demokratin!

Den senaste tiden har det debatterats i Helsingborgs dagblad och i social medier kring vikten av att lyssna på folket. Men vem är folket? undrade vi i en debattartikel i Helsingborgs dagblad. Debattartikeln blev till en motion som nu lämnats in.

Motion till kommunfullmäktige i Helsingborg 

Ökat valdeltagande är en förutsättning för en representativ demokrati 

Vänsterpartiet vill att alla som bor i Helsingborg ska ha en nära tillgång till demokratin, men för att demokratin också ska vara representativ så har vi en lång väg att gå. I ett antal valkretsar hade vi ett valdeltagande på ca 65%, tex. Planteringen Norra där 63,5% röstade i valet 2018. Det är bra att det sker en debatt som som gjorts under våren, om hur demokratin blir mer tillgänglig, men ofta saknas perspektivet från de som vanligtvis inte tar del i samhällslivet. Även de som inte är vana att ta del av kulturutbud och föreningsliv måste bli mer lyssnade på och få stöd i att göra sina röster hörda på den demokratiska arenan. Att redan röststarka grupper som syns i social medier eller i föreningslivet blir mer engagerade är givetvis bra, men den stora knäckfrågan är hur vi engagerar de som idag står utanför. 

Vänsterpartiet har länge påtalat vikten av att fler engageras i samhällsutvecklingen och var glada när valnämnden fick ett utökat uppdrag att jobba för ett ökat valdeltagande. Vi anser dock att arbetet måste konkretiseras och förstärkas. I flera kommuner har valambassadörer (dock med olika titlar) arbetat framgångsrikt under och mellan valåren med att öka kunskapen om demokrati och rösträtt och valdeltagande. 

Vänsterpartiet yrkar med bakgrund i ovanstående

att val- och demokratinämnden antar en åtgärdsplan för ökat valdeltagande 

att val- och demokratinämnden jobbar aktivt tillsammans med föreningar och trossamfund för att öka valdeltagandet 

att val- och demokratinämnden inrättar Valambassadörer som arbetar ute i bostadsområden både under valår och mellan valen för att stärka kunskap om val och demokrati 

att val- och demokratinämnden engagerar studieförbunden för ökat valdeltagande 

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp 

Claudia Velasquez

Jenny Björklund Hansson

Ingrid Mattiasson Saarinen 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk