debatt

Ett rättvist pensionssystem

I dagarna har pensionsgruppen i Riksdagen, som består av Allianspartierna och Socialdemokraterna föreslagit förändringar i pensionssystemet. Detta efter att en undersökning visat att 75% av politikerna i de partier som stod bakom pensionsöverenskommelsen är missnöjda med pensionssystemet. Det blev tydligen inte som Alliansen och Socialdemokraterna tänkt sig.

Vänsterpartiet står utanför uppgörelsen om pensionssystemet och vi är och var kritiska till flera delar i systemet. Mycket av den kritik som vi hade när överenskommelsen gjordes har blivit verklighet. Pensionssystemet idag missgynnar nämligen dem som varit arbetslösa, fött barn, haft otrygga visstidsanställningar och varit sjuka. De största förlorarna i det nuvarande pensionssystemet är LO-kollektivet och kvinnor som grupp. Den som tvingas till arbetslöshet eller sjukskrivning under delar av sitt yrkesliv drabbas i det nuvarande systemet direkt genom sänkt pension. Arbetslöshet och sjukskrivning är vanligare bland LO-kollektivets medlemmar än andra grupper. Det är också vanligare att kvinnor arbetar deltid.

För att pensionerna ska vara rättvisa måste pensionen följa inkomstbortfallsprincipen. Idag ger inkomstpensionen en industriarbetare ca 52 procent av slutlönen. Det ska jämföras med de 62 procent som utlovades när reformen sjösattes.

Vänsterpartiet menar att det måste vara bakomliggande inkomster som ska ligga till grund för pensionens storlek och inte allt sämre ersättningar i andra trygghetssystem.

Den så kallade bromsen i pensionssystemet löser ut alldeles för lätt. Istället för denna automatiska balansering av utbetalningarna i pensionssystemet så vill Vänsterpartiet utreda om det istället ska krävas en aktiv balansering, alltså aktiva politiska beslut, för att bromsen ska kunna utlösas.

Premiepensionssystemet (PPM) skapar otrygghet och kostar oerhört mycket pengar. Bara 1,5 procent gör aktiva val till PPM-systemet. Vi vill avskaffa PPM-systemet eftersom avgifterna är för höga och hela idén är fel att människor ska spela på börsen med sina pensionspengar.

Vänsterpartiet vill höja garantipensionen och vi vill börja arbeta mot skatteklyftan. Inkomst och pension skall beskattas lika. En stor anledning till att bromsen i pensionssystemet är den massarbetslöshet som Sverige lider.

Vänsterpartiets politik för fler jobb och ökad sysselsättning skulle öka inbetalningarna till pensionssystemet och det innebär högre pensioner. Våra förslag till förbättringar av a-kassan och socialförsäkringen innebär också bättre framtida pensioner.

 

Peter Ahlbom (V)

1:a namn Riksdagslistan Skåne län västra

Emma Wennerholm (V)

2:a namn Riksdagslistan Skåne län västra

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk