artikel

En förenklad syn på vinster i välfärden?

En förenklad syn på vinster i välfärden? På HD’s ledarsida den 14 april nämns att Vänsterpartiet har nått framgång med en förenklad syn på vinster i välfärden. Ja, Vänsterpartiet vill lagstifta mot att företag kan plocka ut vinster från vård, skola, förskola och äldreomsorg. Många i Sverige har noterat att välfärden håller på att krackelera samtidigt som miljarder av de skattekronor som avsatts till vård, omsorg och skolor har gått ner i ägarnas fickor i form  av aktieutdelning.

Vi i Vänsterpartiet tycker inte att detta är en bra användning av skattepengar. Vi tycker att vår gemensamma välfärd ska drivas med medborgarnas bästa för ögonen – inte aktieägares och riskkapitalisters. De privata företag som är seriösa och sätter verksamheten främst kan omvandla sig till bolag utan vinstintresse och fortsätta jobba för bra välfärd. De vars drivkraft är att plocka ut vinster får söka sig någon annanstans. Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. De senaste regeringarna har brutit ner mycket av det som vi tillsammans byggt upp under decennier. Resultatet är en allt mer otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en ökad bostadsbrist, försämrad välfärd, ökade klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle.

Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Detta är en ödesfråga för hur vårt land ska utvecklas. Vänsterpartiet kommer inte att medverka till att dagens privatiseringspolitik fortsätter. Vi vill i stället satsa på en ökad kvalitet för en välfärd att lita på. Vänsterpartiet föreslår i sin nationella budget för kommande mandatperiod satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning; investeringar som redan första året skulle kunna ge 30 000 nya jobb. Det är mer effektivt med samhällsnyttiga investeringar än med skattesänkningar. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Under hot om uppsägningar kan reallönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp. Vi vill förstärka anställningstryggheten, inte avskaffa den. Alla ska också känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir arbetslös.

Vårt mål i ett första steg är att 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare inkomst i A-kassa. Idag är det knappt en av tio som får det.  Likaså om man blir sjuk. Vi vill på sikt att 80 procent ska få ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom. Vi vill också skapa ett rättvist och hållbart pensionssystem med pensioner som går att leva på och som följer inkomstutvecklingen. Vi vill avskaffa premiepensionssystemet (PPM) och föra över dessa avgifter till inkomstpensionen. Vi vill också avskaffa bromsen och förhindra att pensionerna automatiskt kan sänkas. Vänsterpartiet går till val som ett självständigt parti. Vänsterpartiet lägger förslag som förenar målet om arbete åt alla och ett ekologiskt hållbart samhälle, genom långsiktiga investeringar i energiomställning, nya klimatsmarta bostäder och miljövänliga transporter. Arbete, rättvisa och demokrati är grunden för ett samhälle där alla har en plats.

Vi vill använda våra gemensamma skattepengar till en så bra välfärd som möjligt, i stället för att miljardvinster plockas ur verksamheterna.  Allt annat är att ha en förenklad syn på hur vi kan få en god gemensam välfärd. Vänsterpartiet Helsingborg Mounir Mansour Ingrid Mattiasson Saarinen Claudia Velasquez Daniel Mena Styrelseledamöter & kommunfullmäktigekandidater (Insändare skickad till HD, ännu ej publicerad).

Dela den här sidan:

Kopiera länk