Barn & unga

Motion om gratis busskort för barn och ungdomar 7 – 19 år i Helsingborg

”Att erbjuda alla barn gratis busskort på vardagar och helger vore ett stort steg för att öka jämlikheten, minska segregationen och förbättra integrationen mellan olika människor i Helsingborg.” Detta stod att läsa i en insändare i Helsingborgs Dagblad för några dagar sedan. Insändaren var undertecknad av ett antal personer som på ett eller annat sätt i sitt arbete dagligen möter barn och ungdomar och ser de problem som finns.

Det som skribenterna tar upp är helt i linje med Vänsterpartiets politik. Vi vill också att alla barn och ungdomar 7 – 19 år i hela Helsingborg får ett busskort som täcker alla veckans dagar året runt. Detta i stället för som i dag, då bara de som har en viss skolväg erbjuds ett busskort, som dessutom endast gäller under skoltid.

Några kommuner har redan infört gratis busskort till alla. I Östersund, som gjort både en för- och en efterstudie, har det visat sig att fler barn åker buss till fritidsaktiviteter och träning, att hela familjen tar bussen till familjeaktiviteter på helgen, att problem försvinner för de som har ett växelvis boende hos separerade föräldrar och att miljöeffekterna är goda då fler familjer åkte buss i stället för bil.

Barn och ungdomar är en högt prioriterad målgrupp i staden. Vi hoppas därför att förslaget möter positiv respons även från övriga partier och att motionen kan behandlas så att förslaget kan bli verklighet redan under 2018 och att medel för detta därför avsätts i stadens budget för 2018.

Vi yrkar

att alla barn och ungdomar 7 – 19 år i Helsingborg från och med år 2018 får ett busskort som täcker resor inom hela kommunen och gäller alla veckans dagar/tider året runt

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Klicka på länken för att läsa insändaren på Min Mening i HD 2017-03-22

https://www.hd.se/2017-03-22/gratis-bussresor-kan-bli-barns-biljett-till-meningsfull-fritid-och-okad-integration

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk