Demokrati

Interpellation till Helsingborgshems ordförande Lars Hansson (C) om policy för medverkan av politiska partier på de områdesfester Helsingborgshem arrangerar

Helsingborgshem arrangerar fester för allmänheten i olika bostadsområden i staden vid skiftande tillfällen under året. Dessa fester hålls t ex på Dalhem, Drottninghög och Närlunda. Områdesfesterna är väldigt uppskattade både bland de boende och bland övriga medborgare som kommer dit. Festerna är välbesökta och de är ett bra sätt för folk att träffas och knyta nya kontakter.

Vi har dock reagerat över bristen på en enhetlig policy för medverkan av politiska partier på områdesfesterna. När vi i Vänsterpartiet via mail frågade Helsingborgshems tjänstemän om vilka regler som gällde för de politiska partiernas medverkan, fick vi svaret att vi var välkomna att mingla men att inga partier fick närvara med ett eget tält på någon av dessa fester.

Vi blev därför förvånade när vi på årets Närlundadag såg att ett parti fått tillåtelse att medverka med ett eget tält. Vi har inte på något sätt något mot att detta parti har fått göra detta, tvärtom tycker vi att det är mycket viktigt ur demokratisk synpunkt att de politiska partierna liksom olika andra föreningar får medverka på områdesfesterna. Men vad vi efterlyser är en enhetlig – och förhoppningsvis positiv – policy från Helsingborgshems sida gentemot de politiska partierna.

Mot bakgrund av detta har vi följande frågor:

  • Har Helsingborgshem någon policy för vilka föreningar och politiska partier som får medverka vid de olika områdesfesterna?
  • Har Helsingborgshem någon policy för hur föreningar och politiska partier får medverka vid de olika områdesfesterna?
  • Om ingen gemensam policy för områdesfesterna ännu finns, kommer du att ta initiativ till att en sådan tas fram?
  • Vilken är din inställning till att de politiska partierna ska få delta med t ex egna tält på områdesfesterna?

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk