Interpellation om de långtidsparkerade lastbilarna

Vänsterpartiet anser att staden kan utnyttja sina kontakter med de företag som finns här och påtala att det är de som utnyttjar dessa mindre seriösa åkeriers lägre priser, som bidrar … Fortsätt läsa Interpellation om de långtidsparkerade lastbilarna