Vård & omsorg

Höj grundbemanningen och börja med arbetstidsförkortning

Jenny Björklund Hanssons inledningsanförande om Vård- o omsorgsnämnden i debatt om budget 2020 i kommunfullmäktige:

 

Antalet anställda undersköterskor har de senaste 20 åren ökat med hela 0%.

Ni hörde rätt, 0% och detta trots befolkningsökningen och ett ökat antal äldre. Siffrorna från SCB är givetvis inte helt jämförbara då vårdyrket förändrats de senaste 20 åren, men faktum kvarstår att personalen inte ökat i takt med befolkningen.

Vi ska vara oerhört glada att vi idag har utrikesfödda som står för ca 40% av arbetskraften inom omsorgen. För att citera min mormor ”Om vi inte hade haft invandrarna, hade man väl legat ensam här hemma och dött”. Givetvis sagt med viss överdrift och glimten i ögat, min mormor skräder inte orden när hon talar om personalbristen i vården.

Men hon är något på spåren min mormor. Vi behöver nämligen all arbetskraft vi kan få, för vi behöver fler anställda inom omsorgen.

Vänsterpartiet anser att det är dags att vi ökar grundbemanningen. Vi tror att det är omöjligt att i framtiden locka människor att utbilda sig till att arbeta inom vården om inte arbetsmiljön förbättras.

De 20 miljoner som vi vill ge extra, kan låta mycket för en ökad grundbemanning, men sanningen är att det inte ens är i närheten av vad som krävs på sikt. Och det beror främst på det som Ingrid lyfte i sitt inledningsanförande, dvs att välfärden är gravt underfinansierad bland annat pga skattesänkningarna under Reinfeldt-regeringen.

Med vår ökning kan flera av arbetspassen inom omsorgen välkomna en ny kollega under 2020. En kollega som kan vara den person extra som behövs, för att stressen ska lätta och arbetsglädjen komma tillbaka.

Vi i Vänsterpartiet vill precis som föregående år även införa ett försöksprojekt för en arbetstidsförkortning. Vi märker att det finns ett stort stöd för detta, både bland medarbetarna och inom forskningen.

Kombinationen av ett stressigt arbete som samtidigt medför ett stort ansvar gör det tufft att orka. De som känner att de inte orkar arbeta heltid drabbas hårt i form av en ännu lägre lön i ett redan låglöneyrke.

Vi vet också att fler och fler lever längre och längre, i takt med detta ökar också antalet med demenssjukdom. Det är viktigt att säkra att vi har tillräckligt med demensplatser, men även tillräckligt med kompetent personal.

Slutligen vill Vänsterpartiet stoppa den negativa spiral som Alliansen, då tillsammans med Miljöpartiet, inledde när man privatiserade ett antal vårdboenden. Vi fick läsa spaltmeter i media om den sjunkande kvalitén på de vårdboende som togs över av vårdföretag med vinstintresse. Den bilden styrktes även i de kvalitetsrapporter som presenterades i nämnden.

Vänsterpartiet tycker att det får vara slut på experimenterandet med både skattemedel och våra äldre. Vi vill att man återtar de privatiserade boendena i kommunal regi, så att vi tillsammans kan ge de äldre en värdig sista tid i livet.

Jenny Björklund Hansson

PS. Resultatet i debatten blev att våra förslag om 20 extra miljoner till ökad grundbemanning (som vi finansierade genom ett sänkt överskottsmål) och 11,7 miljoner till ett treårigt projekt med arbetstidsförkortning (som vi finansierade genom minskat anslag till stadsmässan H22), röstades ner.

Däremot fick vi gehör för förslaget att ta tillbaka Ragnvallagården och Lussebäcksgården i kommunal regi när avtalet med Vardaga går ut i mars 2020, eftersom både S och SD också stödde detta, i kommunfullmäktige har V, S och SD en majoritet av rösterna.

Alliansen, som tillsammans med Mp har majoritet i nämnden, har nu överklagat kommunfullmäktiges beslut. Detta trots att kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i staden!

Dela den här sidan:

Kopiera länk