Skolan

Kunskap är makt!

Redan 1992 varnade OECD för den friskolereform som just då skulle genomföras. De undrade varför Sverige ville genomföra en så dramatisk förändring av en skola som präglades av både goda resultat och en hög grad av likvärdighet.

Dessutom var OECD kritiskt till att genomföra långtgående reformer utan grundliga utredningar, utan konsekvensanalyser och utan någon form av praktiska tester. De varnade också för att en marknadsutsättning av skolan skulle leda till segregering.

Under en följd av år har vi kunnat se de konsekvenser som OECD varnade för.  Vänsterpartiet Helsingborg anser att krafttag måste till för att öka likvärdigheten och bryta segregeringen. Att alla får del av en god utbildning bidrar till att samhället blir bättre för alla. Kunskap är makt.

Vi har därför skrivit en motion om att vi vill att en utredning görs med syftet att på allvar bryta segregeringen och öka likvärdigheten inom Helsingborgs stads grundskolor plus att det aktiva skolvalet slopas inom Helsingborgs stads grundskolor.

Motion om en utredning för att bryta segregeringen och öka likvärdigheten inom Helsingborgs stads grundskolor och att inom grundskolan slopa det aktiva skolvalet

I Helsingborg liksom i övriga Sverige har likvärdigheten inom skolan urholkats. Medan flertalet elever på vissa av stadens skolor går ut nian med betyg som räcker för att komma in på ett gymnasieprogram, är gymnasiebehörigheten på andra skolor oroväckande låg.

Skillnaderna mellan Helsingborgs skolor är uppenbara. Vilket gör att Helsingborgs barn och unga får klart olika förutsättningar att klara ett bra skolresultat.

Vänsterpartiet anser att skillnaderna mellan skolorna är oacceptabla. På riksplanet lyfter vi de negativa effekterna av både det fria skolvalet och de vinstdrivna friskolorna. Lokalt vill vi föreslå att det aktiva skolvalet slopas i grundskolan och att en kraftsamling görs för att öka likvärdigheten och minska skolsegregationen.

En sammanställning som OECD gjorde 2010 med forskning från tidigt 90-tal och framåt visar entydigt att frihet att välja skola ökar segregationen och minskar likvärdigheten. Forskarna talar om effekten av kamratpåverkan, det vill säga att högpresterande elever har en positiv inverkan på elever med sämre förutsättningar. När de studiestarka eleverna försvinner, försvinner den positiva kamrateffekten. När elever med olika bakgrund möts förbättras inte bara resultaten, utan också sammanhållningen. I en skola där majoriteten av barnen inte har svenska som modersmål, fördröjs och försvåras också inlärningen av det svenska språket.

2018 kom forskarna German Bender och Per Kornhall med rapporten ”Ett söndrat land – skolval och skolsegregation i Sverige” som visar att skolsegregationen inte bara minskar likvärdigheten, utan dessutom ökar risken för motsättningar och polarisering. Detta då människor med olika bakgrund får mindre kontakt med varandra. Forskarna menar att detta kan få förödande konsekvenser för ett samhälle, då de också sett att skolsegregation påverkar framtida val i livet. Vi bygger alltså in segregationen i framtiden.

Vänsterpartiet vill att skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte cementera ett förstelnat klassamhälle. En fungerande skola är det mest brottsförebyggande och integrationsfrämjande som finns.

Vänsterpartiet anser att den främsta valfriheten inte består i ett val av skola som innebär möjligheten att välja bort mötet med elever från annan bakgrund. Den främsta valfriheten består i stället i de ökade möjligheter till olika livsval som elever med en gemensam grundutbildning kan få efter genomgången utbildning. Vi anser att problemen med det fria skolvalet löser sig inte genom införande av ett obligatoriskt skolval.

Vi menar att Helsingborg nu på allvar måste se till att bryta skillnaderna mellan olika grundskolor i staden, i likhet med vad som redan gjorts i många kommuner.

I Trollhättan till exempel fanns i fjol en blocköverskridande samsyn om att utreda hur segregeringen kunde minska och likvärdigheten öka. Stockholm har bestämt sig för att vid nybyggnationer placera skolor så de får ett blandat upptagningsområde.  I danska Holstebro har man valt att skapa ändrade upptagningsområden för skolorna. Vad kan göras i Helsingborg för att öka likvärdigheten och bryta segregeringen?

Vi vill ha en skola som skapar framtidstro och lägger grunden för ett liv med möjligheter för alla barn och unga i Helsingborg. Endast så kan vi få ett samhälle som håller ihop.

Vänsterpartiet yrkar därför

att en utredning görs med syftet att på allvar bryta segregeringen och öka likvärdigheten inom Helsingborgs stads grundskolor

att det aktiva skolvalet slopas inom Helsingborgs stads grundskolor

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen  

Tomas Gustafsson

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk