Arbetsrätt & arbetsvillkor

Skäl ska alltid ska anges när “allmän visstid” används!

Motion om att skäl alltid ska anges för anställningsformen allmän visstid inom stadens verksamheter

Anställningsformen ”allmän visstidsanställning” infördes av alliansregeringen 2007 och innebär att man kan vara anställd i två år utan att bli tillsvidareanställd. Tidigare behövde arbetsgivare alltid ange skäl till varför en tidsbegränsad anställning skulle användas. Det kravet försvann 2007.

Allmän visstid är för den anställde en otrygg anställningsform, där arbetsgivaren utan sakliga grunder kan låta bli att erbjuda fast anställning. Anställningsformen har länge kritiserats eftersom den ger en arbetsgivare möjlighet att stapla tillfälliga anställningar på varandra och kringgå fast anställning samtidigt som den leder till en ytterst osäker tillvaro för den anställde.

Helsingborg är långt ifrån värst i klassen bland landets kommuner när det gäller användningen av anställningsformen allmän visstid. Men den siste juni 2019 hade Helsingborgs stad 279 månadsavlönade och 448 timavlönade med denna anställningsform, dvs totalt 727 personer. Samma datum hade staden 8.258 tillsvidareanställda.

Otrygga jobb innebär att den arbetande blir än mer utlämnad till arbetsgivaren. Det bidrar ofta till en tystnadskultur på en arbetsplats, det är svårare att larma om trakasserier, dålig arbetsmiljö eller dålig verksamhet om du inte vet om du får stanna kvar. Arbetstagare med allmän visstid står också oftare än andra utanför facket. Att skaffa en bostad blir svårare, många hyresvärdar kräver att hyresgästerna har en tillsvidareanställning och detsamma gäller för att kunna bli beviljad lån för att kunna köpa sin egen bostad.

Vänsterpartiet vill att alla stadens anställda ska ha en god arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor med möjlighet att utvecklas. Vi vill i likhet med de fackliga organisationerna att anställningsformen allmän visstid helt slopas. Fram till dess att denna förändring blir verklighet på nationell nivå, anser vi att offentliga arbetsgivare borde gå i spetsen för schyssta anställningsvillkor och därför ska sluta använda en så otrygg anställningsform som allmän visstid, om det inte också anges skäl för tidsbegränsningen.

Ibland är det naturligtvis nödvändigt att ta in vikarier och säsongsanställda, men då finns det andra anställningsformer som kan användas. Det kan också finnas tillfälliga projekt eller arbetstoppar, men då borde detta klart kunna anges som skäl för att använda anställningsformen allmän visstid.

Staden kan mycket väl gå steget längre än lagstiftningen och förbättra villkoren för sina anställda genom att tydliggöra att visstidsanställningar endast ska användas vid särskilda behov och att staden tillsammans med berörda fackförbund förhandlar fram vilka objektiva krav som ska uppfyllas för att erbjuda något annat än tillsvidareanställning.

Vi vill att det alltid ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt inom staden, att det införs objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar och att allmän visstidsanställning utan angivande av skäl avskaffas som anställningsform.

Vänsterpartiet yrkar därför på

att staden tillsammans med berörda fackförbund förhandlar fram vilka objektiva krav som ska uppfyllas för att erbjuda någon något annat än tillsvidareanställning inom staden och att allmän visstid som anställningsform inom staden framöver endast kan användas om dessa krav uppfylls

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk