Barn & unga

Varför ingen fritidsgård på Drottninghög?

Interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om fritidsgården Multiteket på Drottninghög

Drottninghög är nu utan fritidsgård sedan Multiteket stängdes. Multiteket har länge varit en fritidsgård med en mängd olika aktiviteter. Där kunde man både gå på olika kurser och/eller vara med i den öppna verksamheten. I kursutbudet fanns bland annat musik, dans, drama, film, foto, datorer, trådlöst wifi, konst, tjejverksamhet samt olika former av skapande.

För många äldre barn och ungdomar är fritidsgårdarna en av de viktigaste platserna i tillvaron. Fritidsgårdarnas sociala funktion är svår att överskatta. Vänsterpartiet anser att en fritidsgårdsverksamhet, centralt placerad på Drottninghög, borde vara en högprioriterad fråga.

Vi vill därför ställa några frågor till Cecilia Engström, ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden:

  • Varför stängdes Multiteket innan något alternativ fanns klart?
  • Delar du Vänsterpartiets åsikt att en fritidsgård centralt placerad på Drottninghög är en högprioriterad fråga?
  • Finns konkreta planer på en ny fritidsgård centralt placerad på Drottninghög? Om, när beräknas denna kunna öppna?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen  

Peter Ahlbom

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk