Offentlig konst som bidrar till stadens identitet

I Stadsmiljöprogrammet från 2013 nämns bl a att konsten i det offentliga rummet ska bidra till Helsingborgs identitet, till att invånarna känner stolthet över sin stad, att den offentliga konsten … Fortsätt läsa Offentlig konst som bidrar till stadens identitet