artikel

Dags att välja – vinst eller välfärd!

Vi publicerar härmed Vänsterpartiet Helsingborgs debattartikel i Helsingborgs dagblad om vinsterna och välfärden:


Det är fler och fler partier som våndas över hur de skall hantera frågan om vinster i välfärden och särskilt förekomsten av riskkapitalister inom välfärden. Bara ett enda parti har satt ner foten, och det är Vänsterpartiet som vill att välfärden bedrivs på ickekommersiell och icke vinstdrivande grund. Vi vill lagstifta för att vinstintresset skall bort från välfärden.

En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den fokuserar på sin viktigaste uppgift: att ge medborgarna den vård och service som de är i behov av. Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. När vi får hjälp av hemtjänsten eller flyttar till äldreboendet eller tar del av någon annan del av välfärden ska vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses vara.

För att nå dit vill Vänsterpartiet att välfärden skall avkommersialiseras. Både den offentligt och den privat drivna välfärden måste mer än idag fokusera på behov, kvalitet och likvärdighet, och mindre på efterfrågan, kortsiktig lönsamhet och vinstmaximering. Välfärden behöver befrias från de kommersiella intressena och samhället ges möjlighet att organisera den efter de behov som finns. Även inom offentligt driven välfärd ryms alternativ och valfrihet. Medborgarna ska ha inflytande över den välfärd de möter och i de fall andra aktörer än det offentliga har något att tillföra ska de kunna göra det. Välfärden ska vara anpassad efter människorna som använder den, aldrig tvärtom.

När nu media har börjat granska de vinstdrivande företagen inom välfärden, så duggar olika avslöjanden om missförhållanden och orimliga vinstuttag inom välfärden tätt, särskilt inom skolan. Flera riksdagspartier har nu börjat dra öronen åt sig om vinstdrivande företag inom välfärden, efter dessa avslöjanden. Alliansen vill begränsa riskkapitalister inom välfärden, vilket Socialdemokraterna tycks stödja och Miljöpartiets Gustav Fridolin ber om ursäkt för att ha släppt in vinstdrivande företag i skolan. Det är en salig blandning av förslag som de föreslår, utan att gå till botten med problemet, nämligen vinstintresset.

Men, nu har Vänsterpartiet lagt förslag om att vinstdrivande företag inte skall få upphandlingar av välfärdstjänster i Helsingborg stad. Då har tidigare nämnda partier chans att visa hur de ställer sig till vinster i välfärden, i vår stad. Det är dags att välja: vinst eller välfärd. Vänsterpartiet har för länge sedan bestämt sig, vi vill att varje skattekrona skall gå till välfärden och inte vinster. Vi tycker att det är själva välfärden som är den riktiga vinsten i vårt samhälle.


Undertecknad av:
Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson, Peter Ahlbom , Claudia Velásquez, Daniel Mena, Jennie Ravn Fryksäter, Mats Fuchs och Digna Mena
(några av Vänsterpartiets fullmäktigekandidater 2014)

Vår motion till kommunfullmäktige:

En välfärd fri från kommersiella intressen

En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den fokuserar på sin viktigaste uppgift: att ge medborgarna den vård och service som de är i behov av. Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. När vi får hjälp av hemtjänsten eller flyttar till äldreboendet eller tar del av någon annan del av välfärden ska vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses vara.

För att nå dit behöver välfärden avkommersialiseras. Både den offentligt och den privat drivna välfärden måste mer än idag fokusera på behov, kvalitet och likvärdighet, och mindre på efterfrågan och kortsiktig lönsamhet.

Välfärden behöver befrias från de kommersiella intressena och samhället ges möjlighet att organisera den efter de behov som finns. Även inom offentligt driven välfärd ryms alternativ och valfrihet. Medborgarna ska ha inflytande över den välfärd de möter och i de fall andra aktörer än det offentliga har något att tillföra ska de kunna göra det. Välfärden ska vara anpassad efter människorna som använder den, aldrig tvärtom.

Vänsterpartiet föreslår därför att Helsingborgs stad i framtida upphandlingar av välfärdstjänster ställer krav på att de privata företag som anlitas bedrivs på ickekommersiell, icke vinstdrivande grund. Bolagsformer som kan vara aktuella är till exempel aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,(32 kapitlet aktiebolagslagen), ideella stiftelser och så vidare.

Jag yrkar:

att: Helsingborgs stad i framtida upphandlingar ställer krav på att utförarna/leverantörerna av tjänster inom välfärden utgörs av företag och organisationer som drivs utan vinstintresse enligt ovan.

Mounir Mansour,
för Vänsterpartiet Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk