yttrandefrihet

Interpellation om fristadskonstnärer

När demokratin inskränks i ett land är det nästan alltid det fria ordet, den fria pressen och den fria konsten som först begränsas. ICORN, International Cities of Refuge Network, är ett internationellt nätverk av fristäder för författare, musiker och konstnärer från länder med beskuren yttrandefrihet. Ett sextiotal svenska städer är medlemmar i ICORN och förmedlar fristäder åt hotade kulturarbetare.

En majoritet i Helsingborgs kommunfullmäktige tog 2015 beslutet att Helsingborg skulle gå med i ICORN. Helsingborg tog sedan emot sin första fristadskonstnär hösten 2016, den jemenitiske skådespelaren och filmaren Abduljabbar Alsuhilis. Men när hans tvååriga tid som fristadskonstnär i Helsingborg löpte ut i november så har hittills inte någon ny konstnär erbjudits en fristad i Helsingborg.

När Helsingborgs Dagblad i somras ställde frågan till de politiska partierna, så sa Lars Thunberg att KD tycker att det är viktigt att värna yttrandefriheten och att försvara det fria ordet och att man vill fortsätta med stödet och erbjuda en fristad. V, Mp och S har varit med och drivit på från början och ville fortsatt likaså göra det.

På riksplanet tycker även L och M att fristadsprojektet är en bra tanke. L har det i sitt kulturprogram och sex riksdagsledamöter för M lämnade 2017 en motion till riksdagen där man påtalade vikten av att fler kommuner är beredda att ta sitt ansvar och ge förföljda konstnärer en fristad.

Eftersom KD inför valet var positiva till fristadsprojektet så hoppas Vänsterpartiet, när nu KD har fått ordförandeposten i Kulturnämnden, att KD fortsatt kommer att driva frågan och att Helsingborg ska ta emot en ny fristadskonstnär under 2019.

Mot bakgrund av ovanstående vill Vänsterpartiet fråga Cecilia Engström

  • Är det fortfarande KD’s uppfattning att det är viktigt att värna yttrande friheten och det fria ordet och att Helsingborg därför ska erbjuda en fristad till en ny förföljd konstnär 2019?
  • Är detta en prioriterad fråga för dig som du vill driva?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Interpellationen ställd till kulturnämndens ordförande Cecilia Engström (KD)

Artikel i Helsingborgs Dagblad efter debatten i kommunfullmäktige den 22 januari

https://www.hd.se/2019-01-23/vi-kan-ta-emot-en-fristadskonstnar-utan-att-var-valfard

 

Artikel i Helsingborgs Dagblad innan valet i fjol

https://www.hd.se/2018-08-31/ska-helsingborg-dra-sig-ur-som-fristad-for-konstnarer-sa

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk