insändare

Pensionärerna måste få rättvisa villkor!

fattigaPensionärerna har straffats på flera plan av den politik som Alliansen har bedrivit med stöd av SD, under de senaste fyra åren. Dels tvingas de skatta dubbelt jämfört med vanliga löntagare, därutöver har bostadstillägg och andra bidrag inte ökat i takt med inflationen, vilket har gett pensionärerna ännu sämre privatekonomi.

Pensionärerna har straffats på flera plan av den politik som Alliansen har bedrivit med stöd av SD, under de senaste fyra åren. Dels tvingas de skatta dubbelt jämfört med vanliga löntagare, därutöver har bostadstillägg och andra bidrag inte ökat i takt med inflationen, vilket har gett pensionärerna ännu sämre privatekonomi.

Äldreomsorg, tandvård, färdtjänst, sjukvård, apoteksservice m fl tjänster som de flesta pensionärer är beroende av, har också reats ut eller upphandlats på en fri marknad. Enligt Alliansen och SD skulle detta leda till större valfrihet och bättre kvalité, men med facit i hand ha det skapat större problem, ökade kostnader, och sämre service för flertalet enskilda pensionärer.

För att börja med den djupt orättvisa skatten är Sverige det enda landet i EU som beskattar pensionärer hårdare än löntagare.Vänsterpartiet vill ändra på detta.

Vi vill höja garantipensionen och sänka skatten rejält för alla med pensioner under 16.000:-/månad. För de som har pensioner upp till 12.000:-/månad ska hela skatteklyftan tas bort. Vi vill också höja taket för vad en bostad får kosta till 5.500:-/månad. Vidare vill vi skrota PPM-systemet i vilket det läcker ut mängder av miljarder till olika fondbolag, pengar som vi vill ska komma pensionärerna till del i stället. Det räcker med att den statliga avgiften på 2% till PPM, i stället läggs på inkomstpensionerna så slår inte bromsen till alls lika snabbt. Då får pensionärerna automatiskt lägre skatt.

Pensionärerna straffas inte enbart med höga skatter av Alliansens och SD:s politik. Upphandlingar och utförsäljningar av vår gemensamma sektor, har lett till att välfärden har dränerats på skattemiljarder som har hamnat i fickorna på aktieägare i stället för i pensionärernas plånböcker.

De privata verksamheterna har i många fall haft en dålig kvalitè. Vittnesmålen om missförhållanden inom Attendo t ex, är många. Apoteken är fler men har ett mycket sämre utbud än när de drevs i offentlig regi. Färdtjänsten fungerar sämre och sämre, och beställningscentralerna har via offentlig upphandling hamnat i låglöneländer. Tandvården har blivit allt dyrare.

Det räcker nu. Vi måste se till alla människors behov, och då är pensionärerna jätteviktiga. De är inte handelsvaror på en kapitalmarknad.Vänsterpartiet vill inte bara minska skatten och skapa rättvisa i pensionssystemet. Vi vill återföra äldreomsorg, färdtjänst, apotek, sjukvård etc i offentlig regi. Vi vill att det skapas trygga fasta jobb och att all personal får chans till utbildning. På så vis ökar tryggheten för alla parter.

Vi vill också införa ett tak på 100:-/timme för hemtjänsten.På kommunal nivå vill vi införa gratis kollektivtrafik för pensionärer. Vi vill bygga fler kommunalt drivna boenden för äldre och utöka hemtjänsten.

Nu är det valår, då påstår sig även Alliansen och SD värna om pensionärerna. Men i praktiken har dessa fem partier drivit igenom fem jobbskatteavdrag som bara gjort höginkomsttagare rikare, och som ökat skattebördan för pensionärerna.

Det är bara Vänsterpartiet som varit emot alla jobbskatteavdragen, och som konsekvent driver en politik som sätter individens behov i centrum. Vi är inte till salu.

Vi är inte till salu!

Mounir Mansour
Mats Fuchs
Kandidater till kommunfullmäktige i Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk