Motion om att Helsingborg ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud

2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 stater, däribland Sverige. Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) som samlar organisationer över hela världen för avskaffandet av kärnvapen, … Fortsätt läsa Motion om att Helsingborg ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud