Näringslivets metoder passar inte inom välfärden

Kommentar till insändaren med rubriken: ”Kund är den som handlar i en butik – inte en person på ett äldreboende” undertecknad Kerstin. HD, Min mening 28/12. Vi vill börja med … Fortsätt läsa Näringslivets metoder passar inte inom välfärden