#metoo

Om förskolornas jämställdhetsarbete

Enkel fråga till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Christer Rasmusson, om förskolornas jämställdhetsarbete

Förskolan ska enligt läroplanen ha som en av sina värdegrunder att bland annat arbeta för jämställdhet mellan könen och alla människors lika värde.

Uppmärksamheten kring sexism, sexövergrepp och sextrakasserier på kvinnor har varit stor tack vore rörelsen ”me too”. Det återstår mycket arbete för jämställdhet mellan könen och Vänsterpartiet har konsekvent uppmärksammat att det måste finnas ett normkritiskt perspektiv i skolan och förskolan och att genuspedagogiken är viktig för elevernas kritiska tänkande.

Experterna menar att det gäller att börja tidigt för att motverka traditionella könsroller. Förskolan ska enligt läroplanen arbeta för att motverka traditionella könsroller och könsmönster men senaste Skolinspektionen konstaterar, efter att ha tittat på 36 slumpmässigt utvalda förskolor runt om i landet, att arbetet går trögt. Förskolorna har svårt att leva upp till uppdraget om jämställdhet.

Med bakgrund av detta undrar Vänsterpartiet

  • Hur tänker nämnden agera för att förskolorna i Helsingborg ska vara ännu bättre på att följa läroplanen och utmana traditionella könsmönster och roller?
  • Hur tänker nämnden agera för att skapa ännu bättre förutsättningar för personalen att arbeta systematiskt med jämställdheten på förskolorna?
  • Hur förmedlas värdegrunden och intentioner i läroplanen vad gäller jämställdhet till föräldrarna? Vad kan göras bättre?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Claudia Velásquez

Dela den här sidan:

Kopiera länk