full delaktighet

Om textade webbsändningar  respektive en taltidning 2.0 

Tillgänglighetsfrågor står tyvärr alltför sällan högt upp på prioriteringslistan i alliansens Helsingborg. Det har nu gått femton månader sedan fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag dels att utreda både möjligheten att fortsätta driften av taltidningen, formerna för den och att bredda målgruppen, dels att utreda förutsättningarna för att stadens webbsändningar skulle textas från och med den 1 januari 2020.

Eftersom inget hörts om hur långt kommunikationsavdelningen kommit med uppdraget, ställde Vänsterpartiet en fråga (se frågan längre ner i inlägget) om detta till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson. Frågan togs upp på  kommunfullmäktige den 22 september.

I sitt svar medgav Peter Danielsson att det faktum att frågan ställts, nog också hade lett till att frågan aktualiserats. Vilket visar att tillgänglighet för alla inte tycks vara så högt prioriterat i Helsingborg.

DHS, funktionshinderrörelsens samarbetsorganisation i Helsingborg,  hade alltsedan kommunfullmäktiges beslut i juni i fjol efterlyst en dialog med kommunikationsavdelningen om taltidningen. Först på Funktionshinderrådets möte den 22 september, dvs samma dag som kommunfullmäktige, var taltidningen en punkt på dagordningen.  Redan tidigt i våras ville jag veta vad som hände med utredningsuppdraget om taltidningen. På en kommunalrådsberedning den 22 april fick vi höra att ett möte snart var på g. Men det skulle alltså dröja fem månader.

I debatten sa Peter Danielsson också att högst troligt är att det inte blir någon taltidning 2.0 framöver, utan att man i ställer kommer att arbeta med att tillgängliggöra den information som har staden som avsändare, genom olika hjälpmedel.

Det fanns inte heller något konkret svar om textade webbsändningar utan Peter Danielsson sa i sitt svar att kommunikationsavdelningen arbetar med att undersöka olika alternativ. Inget framkom  om från när – eller om överhuvudtaget – staden kommer att texta sina webbsändningar.  Om de inte textas innebär det med andra ord att inga filmer som staden lägger ut, får ligga uppe längre tid än 14 dagar.

Att webbtillgänglighetsdirektivet skulle börja gälla den 23 september i år har ju varit känt länge. Medlemsorganisationen Sveriges kommunikatörer hade 2018  exempelvis en intressant artikelserie om det nya direktivet och vad det innebär på sin hemsida. Där man också talar om hur många i samhället som har glädje av att webbsändningar textas. Likaså om annat som underlättar för fler att vara delaktiga, exempelvis syntolkning.

Vänsterpartiet tycker att den som har en funktionsnedsättning självklart ska ha samma möjligheter att delta i samhället som alla andra.

Att på femton månader inte kommit längre, tycker Vänsterpartiet tyder på att dessa frågor inte står så högt på agendan. Vi anser att detta borde vara högt prioriterade frågor för stadens kommunikationsavdelning. Mer prioriterade än en hel del annat.

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om textade webbsändningar  respektive en taltidning 2.0 

Sverige godkände år 2008 FN’s konvention om rättigheter för personer med  funktionsnedsättning, som säger att den som har en funktionsnedsättning ska ha samma  möjligheter att delta i samhället som alla andra. Detta innebär att alla helsingborgare har  rätt att få samma information från staden, oavsett på vilket sätt de väljer eller har möjlighet  att ta del av den.  

Efter förslag från bland andra Vänsterpartiet beslutade kommunfullmäktige i juni 2019 att ge  kommunstyrelsen i uppdrag dels att utreda förutsättningarna för att stadens  webbsändningar skulle textas från och med den 1 januari 2020, dels att utreda både  möjligheten att fortsätta driften av taltidningen, formerna för en ny taltidnings distribution  samt möjligheten att bredda målgruppen till fler grupper i samhället som skulle vara  behjälpliga av lättillgänglig samhällsinformation. 

Från och med den 23 september gäller EU’s webbtillgänglighetsdirektiv, som innebär att  myndigheter ska texta allt som läggs ut på webben, i appar och i sociala medier. Detta  innebär till exempel att webbsändningarna från kommunfullmäktige måste textas om de  finns kvar på nätet längre tid än 14 dagar.  

Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att staden fortsatt ska ta ansvar för att tillgodose alla invånares möjlighet att ta del av all den information staden lägger ut. 

Eftersom vi inte fått någon information om vare sig webbsändningar framöver kommer att  textas eller om taltidningen kommer att återuppstå i en eller annan form, vill vi därför ställa  två frågor till kommunstyrelsens ordförande. 

  • Kommer Helsingborgs stad att börja texta all information från staden som läggs ut på  webben, i appar och i sociala medier inklusive sändningar från kommunfullmäktige från och med den 23 september? 
  • Kommer en ny taltidning i en eller annan form vara klar och lanseras under år 2020? För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk