Segregeringen måste brytas

Medan så gott som 100 procent av eleverna på en grundskola i Helsingborg är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter årskurs 9, kan bara 50 procent på en annan skola vara … Fortsätt läsa Segregeringen måste brytas