Kärnvapen

Motion om att Helsingborg ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud

2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 stater, däribland Sverige. Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) som samlar organisationer över hela världen för avskaffandet av kärnvapen, var drivande i att avtalet skulle bli verklighet och tilldelades för det arbetet Nobels fredspris 2017.

Städer är de största måltavlorna för kärnvapen. Därför ansluter sig allt fler städer världen över till stadsuppropet ICAN Cities Appeal. Över 100 städer runt om i världen är redan anslutna till uppropet, inklusive Paris, Manchester, Washington DC och Oslo. Enbart i Norge har 20 städer anslutit sig. I februari i år beslutade Göteborgs kommunstyrelse att tillstyrka en motion om att ansluta Göteborg till ICAN Cities Appeal.

Idag saknas svensk lagstiftning i frågan om kärnvapen på svensk mark. Detta är oroande i en nutid då risken för ett kärnvapenkrig återigen ökar. Idag har Sverige även ett värdlandsavtal med NATO som kan få till följd att kärnvapen placeras på svensk mark.

I Sifo-undersökningar under 2018, 2019 och 2020 stödde över 80 procent av svenskarna att Sverige skulle ansluta sig till avtalet. Men Sverige, som länge gick i spetsen för nedrustning och avveckling av kärnvapen, har valt att avvakta och ännu inte ratificerat avtalet.

Vänsterpartiet är djupt oroat över det hot som kärnvapen innebär för samhällen runt om i världen. All användning av kärnvapen, oavsett om den är avsiktlig eller inte, kommer få katastrofala och långsiktiga konsekvenser för människor och miljö. Vi har alla ett moraliskt ansvar att säkerställa en trygg värld för kommande generationer.

Kommuner har en central roll i samhällets krisberedskap med ansvar för att planera för hur de kan minska risken för att något drabbar deras verksamhet och deras invånare. 26 städer i Sverige är anslutna till nätverket Mayors for Peace, vars mål är att verka för en kärnvapenfri värld. Det saknas prejudicerande beslut som säger att det inte är möjligt för Helsingborgs stad att ansluta sig till ICAN Cities Appeal. Skulle ett beslut överklagas, så får vi en prövning och eventuellt ett värdefullt prejudikat.

Vänsterpartiet yrkar därför

att Helsingborg ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk