Helsingborg

Offentlig konst som bidrar till stadens identitet

I Stadsmiljöprogrammet från 2013 nämns bl a att konsten i det offentliga rummet ska bidra till Helsingborgs identitet, till att invånarna känner stolthet över sin stad, att den offentliga konsten ska engagera, inspirera och bidra till att staden blir omtalad för sina nyskapande och unika stadsmiljöer och att stadens historia ska levandegöras. Där sägs också att stadskärnan är extra betydelsefull.

Så, vilken offentlig konst har vi då i stadskärnan? Efter att i mer än 80 år ha varit placerad i Vikingsbergsparken flyttades Ivar Johnssons David tillbaka till Stortorget år 2009, detta sedan platsen nedanför Terrasstrapporna byggts om. En krigare med fiendens halshuggna huvud under sin fot placerades då åter på stadens paradtorg.

I stadens riktlinjer för offentlig konst sägs att arbetet med konst i det offentliga rummet i Helsingborg ska bidra till att uppfylla stadens vision om att vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden.

Ja, vad är det egentligen för bild och vilka värderingar som staden vill lyfta fram? Segraren som hyllas, samtidigt som förloraren chikaneras? David med Goliats, filisténs, avhuggna huvud under sin fot? Vilka associationer ger det i dag till stadens invånare och besökare? Och detta samtidigt som det redan finns en annan krigare, Magnus Stenbock, på samma torg.

En annan staty i staden som fått en betydligt mer undanskymd placering är Josefine Axelssons och Jonas Högströms bronsskulptur ”Kvinnornas insatser vid Gummifabriken”, en hyllning till de kvinnor som med sitt arbete bidrog till att Henry Dunker kunde bygga upp sin stora förmögenhet. De skulle onekligen förtjäna att lyftas fram och få en placering i närheten av något av de offentliga hus i staden som bekostats av just Dunkerfonderna.

Vänsterpartiet vill med denna motion ha en politisk diskussion om vilka värderingar vi vill lyfta fram i den offentliga miljön och om placeringen av David på Stortorget är i linje med dessa. Dessutom har vi en önskan att lyfta en del av stadens historia till en mer central plats i staden. Vi är samtidigt medvetna om att vi rör oss i gränslandet mellan vad som är en politikers roll och vad som är en tjänstemans/specialists roll. Som politiker måste vi ju dock kunna ange vilka värderingar vi har och vill lyfta fram, våra visioner och våra mål för stadsmiljön och för stadens utveckling.

Vänsterpartiet yrkar därför att

  • Kulturnämnden/Helsingborgs stads konstråd får i uppdrag att föreslå ett nytt konstverk på Konsul Trapps plats, dvs den östra delen av Stortorget strax nedanför Terrasstrapporna
  • Kulturnämnden/Helsingborgs stads konstråd får i uppdrag att finna en alternativ placering för Ivar Johnssons ”David” i Vikingsbergsparken eller annan plats nämnden/rådet finner lämplig
  • Kulturnämnden/Helsingborgs stads konstråd får i uppdrag att hitta en ny mer central placering för Josefin Axelssons och Jonas Högströms staty ”Kvinnornas insatser vid Gummifabriken” företrädesvis i anslutning till något av de offentliga hus i centrala staden som bekostats av Dunkerfonderna
  • ett nytt konstverk på Konsul Trapps plats samt omplaceringar av ”David” och ”Kvinnornas insatser vid Gummifabriken” ska finansieras av Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden gemensamt

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

läs artiklar i Helsingborgs Dagblad om motionen

https://www.hd.se/2016-10-18/kvinnliga-gummiarbetare-istallet-for-krigiska-statyer

https://www.hd.se/2016-10-19/hds-lasare-reagerar-pa-forslag-om-att-flytta-davidstatyn

https://www.hd.se/2016-10-21/valdsverkare-i-brons-ar-trottsamt-overrepresenterade

https://www.hd.se/2016-10-29/david-och-stenbock-lar-fa-sta-kvar-men-vad-tycker-du

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk